Copyright 2008-2019 - Solidair Groningen & Drenthe

nieuws

Toekenning door minister aan project 'Geestelijke verzorging aardbevingsgebied Groningen'!

Hieronder een deel van de tekst die door Gerrit Jan Steenbergen is voorgelezen tijdens de algemene beschouwingen van de Provinciale Staten Groningen. Ook de provincie Groningen wordt gevraagd om financieel bij te dragen aan dit belangrijke initiatief van zes organisaties.
'Voorzitter, wie is mijn naaste? In het afgelopen jaar zijn verschillende rapporten verschenen over de geestelijke gezondheid van de inwoners met bevingsschade. Welke psychologische scheuren en schade wordt opgelopen? Wat is de impact op het dagelijkse leven? Zowel Kinderombudsvrouw, Tom Postmes (RUG) en de GGD hebben hier rapporten over uitgebracht.

Structurele subsidie
Gisteren heeft minister Wiebes de Stichting Solidawikir Groningen ten behoeve van de geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied een structurele subsidie verleend. Met deze subsidie kunnen Platform Kerk & Aardbeving, Provinciale Raad van Kerken Groningen & Drenthe, Humanistisch Verbond Groningen, Bisdom Groningen & Leeuwarden, Protestantse Gemeente te Groningen en Solidair Groningen & Drenthe hun activiteiten verder ontplooien en uitrollen. De aanzet is gegeven. Subsidie van provincie en gemeenten is echter nog nodig om de doelstellingen en inwoners te bereiken.

Onze fractie roept het college op, in het kader van vigerend beleid rondom de aardbevingsproblematiek, welwillend naar deze komende aanvraag te kijken. Lees meer: https://provinciegroningen.christenunie.nl/k/n4124/news/view/1223615/69959/algemene-beschouwingen-2018.html

Volg ons ook op Facebook

Agenda

Onze nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief ontvangen...?

We sturen een aantal keren per jaar een nieuwsbrief rond, met informatie over ons werk. Als je die wilt ontvangen, moet je je even inschrijven.

Inschrijven nieuwsbrief SGD