Copyright 2008-2019 - Solidair Groningen & Drenthe

nieuws

Nieuws archief

Waarom is de roomboter duurder geworden?

180209 Rentmeesterschap frontMgr. Cornelis van den Hout en bestuursvoorzitter Frans Keurentjes van FrieslandCampina gaven op 9 februari 2018 een lezing voor ruim 130 aanwezigen in Hotel Faber. Beide heren belichten op boeiende wijze het actuele onderwerp “Rentmeesterschap”.

"Gemeenschappelijk huis"

Rentmeesterschap impliceert volgens de bisschop geloof in God die de wereld en haar bewoners heeft geschapen. God geeft de mens de opdracht om als herder te zorgen voor de schepping en deze goed te beheren. In Laudato Si, de encycliek van Paus Franciscus, wordt gesproken over de aarde als “gemeenschappelijk huis”. De encycliek benadrukt de huidige ecologische crisis waarin de wereld zich in bevindt. In de technologische en rationalistische ontwikkeling die zo vaak de boventoon voert ontbreekt een solide ethiek. Er is sprake van een scheef antropocentrisme. Spiritualiteit begrenst dergelijk gedrag en biedt ons houvast.

180209 Rentmeesterschap


Gezinsstructuren belangrijk

De heer Keurentjes geeft aan dat bij de coöperatie FrieslandCampina de gezinsstructuren van de melkveehouders ontzettend belangrijk zijn. Vanuit deze basis kan er sprake zijn van goed ondernemerschap waar ruimte is voor duurzame ontwikkeling zoals bijvoorbeeld het vergroten van dierenwelzijn en de transitie naar duurzame energie. De coöperatie, waarbij ruim 20 duizend melkveehouders zijn aangesloten, wil betere voeding voor de wereld, wil voedselverspilling tegengaan en de welvaartspositie van lokale boeren behouden door te blijven ontwikkelen.

180209 Rentmeesterschap

Ecologische bewustwording
Beide sprekers benadrukken de tijd die nodig is om anders te gaan denken. Het gaat om bewustwording en handelen. Gelukkig worden er o.a. in de productie van zuivelproducten goede stappen gezet, die recht doen aan de waarde van het product. De waarde van het product, hoe het tot stand is gekomen en door wie, wordt op termijn belangrijker dan de prijs. De roomboter die duurder is geworden is een goed voorbeeld van ecologische bewustwording die hopelijk resulteert in gedragsverandering, waardoor de mens leert kijken naar wat hij heeft in plaats van naar wat hij wil hebben.

Deze geslaagde bijeenkomst werd georganiseerd door de Norbertusparochie en Solidair Groningen en Drenthe.


180209 Rentmeesterschap 1


180209 Rentmeesterschap 4

Volg ons ook op Facebook

Agenda

Onze nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief ontvangen...?

We sturen een aantal keren per jaar een nieuwsbrief rond, met informatie over ons werk. Als je die wilt ontvangen, moet je je even inschrijven.

Inschrijven nieuwsbrief SGD