• darkblurbg

Beddenproject

Gepubliceerd op: 17-12-2020

Naar een voorbeeld van een succesvolle actie in Tilburg is Solidair gestart met de ontwikkeling van “het beddenproject” t.b.v. gezinnen die leven in armoede.

Armoede is meer dan het moeten leven van weinig geld. De gevolgen van armoede op iemands leven kunnen groot zijn, armoede ontneemt mensen wat eerst vanzelfsprekend was of wat voor anderen vaak vanzelfsprekend lijkt. Door schaamte wordt hierover vaak niet gesproken en durven mensen vaak niet om hulp te vragen waardoor hulpverlening niet (tijdig) wordt ingezet. En zo bestaan er in veel gezinnen geheimen die voor de buitenwereld (ook voor hulpverleners) verborgen blijven, zogenaamde “stille armoede”. Een van die geheimen is dat kinderen vaak geen (eigen) bed hebben.

Solidair is in gesprek gegaan met hulpverlenings- en vrijwilligersorganisaties in drie gemeentes. De  problematiek rondom goede bedden wordt bij deze organisaties herkend. Het succes in Tilburg en de herkenning van stille armoede is aanleiding voor Solidair om dit project in het noorden van Nederland mogelijk te maken.

Het beddenproject richt zich op kinderen (en ouders) die in armoede leven en geen bed hebben of slapen op een ontoereikend (onveilig) bed. Met behulp van lokale partners en fondsen voorziet het project voor deze kinderen in opgemaakte bedden! Daarnaast worden de samenwerkende organisaties meegenomen in de beleving van armoede om nog beter inzicht te krijgen in de impact van armoede en het bespreekbaar maken van de geheimen van stille armoede waardoor hulpverlening effectiever kan worden ingezet.

Op dit moment zijn we in 3 regio’s in gesprek met lokale hulpverlenings- en vrijwilligersorganisaties waar het project enthousiast is ontvangen. Solidair is voornemens het beddenproject in 2021 gefaseerd uit te voeren in gemeenten in Groningen en Drenthe waarbij nauw samengewerkt wordt met de lokale organisaties.

Wij houden u graag via onze nieuwsbrief en sociale media kanalen op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit project. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merian Rozema, projectleider via merian@solidairgroningendrenthe.nl.