• darkblurbg

Conferentie Laudato Si

Gepubliceerd op: 13-06-2021

Afgelopen donderdag, 10 juni, vond de Laudato Si conferentie plaats. Deze conferentie werd georganiseerd door de gemeenschappelijke werkgroep Laudato si’ van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen, in samenwerking met het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties en het Huis van Dominicus in Utrecht.

Doel van de conferentie was een breed scala aan katholieke en algemeen/christelijke organisaties te verenigen rond de inzet voor duurzaamheid in de lijn van Laudato si’. De inzet is enerzijds dat de organisaties op het gebied van duurzaamheid elkaar (beter) weten te vinden en hun activiteiten rond duurzaamheid hierdoor meer impact krijgen. Anderzijds is de inzet om de eigen visie van Laudato si’ op duurzaamheid als ‘zorg voor het gemeenschappelijk huis’ in het publieke domein duidelijker naar voren te brengen.

Het is de bedoeling dat komend najaar een (fysieke) brede publieksconferentie wordt georganiseerd rond Laudato si’ en dat het komt tot een gebundelde en gecoördineerde inzet voor duurzaamheid vanuit het gedachtengoed van paus Franciscus. De online-conferentie op 10 juni dient mede als voorbereiding hiervoor.

Via Laudato Si kunt u terugkijken naar de conferentie