• darkblurbg

De aarde is van ons allemaal

Gepubliceerd op: 02-11-2021

‘Een gevoel van verbondenheid en de wil om het anders te doen ontstond, toen we met elkaar in gesprek gingen over onze waarden en onze drijfveren.’

Een foto van de aarde, genomen door de Hubble Telescoop maakt ons extra bewust van de kwetsbaarheid van onze planeet. Het roept ontzag op en een gevoel van nederigheid. De aarde is als een gemeenschappelijk huis dat zweeft in een gigantisch heelal. Buiten dit huis is er voor de mens geen leven mogelijk. Daarom kan de aarde ook voorgesteld worden als een ruimteschip. Een huis, een ruimteschip waar wij als mens met gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn.

Op dinsdag 7 september 2021 vond de eerste bijeenkomst plaats met het thema ‘Inspiratie voor duurzaamheid’. Op deze avond werd met afgevaardigden van verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen in Assen gesproken over het thema duurzaamheid en over onderliggende waarden. Deze avond werd georganiseerd door de oecumenische werkgroep ‘Geloof en Economie’ het lectoraat ‘Communication, Behaviour & the Sustainable Society’ van de Hanzehogeschool, de vereniging Noorden Duurzaam en door stichting Solidair Groningen & Drenthe.

Tijdens het gesprek ontstond een gevoel van verbinding met elkaar. Wat betekent bijvoorbeeld ‘naastenliefde’? Stopt deze vorm van liefde bij de voordeur, reikt zij tot buiten het eigen dorp of omvat zij de aarde als geheel en een ieder die daar leeft? Is de ander ver weg gelijkwaardig en als dat zo is, welke uitwerking heeft dat op mijn gedrag? Wat zegt de waarde ‘verbondenheid’ ons? Ervaren we die en op welke manier geven we daar uitdrukking aan? Het bleek, verrassend genoeg, dat we elkaar vonden in deze essentiële waarden. Waarden die bepalen hoe we elkaar en de wereld om ons heen bekijken en hoe we ons gedragen.

Aan het einde van de avond was onze conclusie: dit smaakt naar meer, naar verdieping en naar verbreding. We hebben afgesproken dat dit najaar een tweede bijeenkomst georganiseerd zal worden. Deze zal vooral gaan over de vraag: hoe creëren we bij onze leden bewustwording en hoe kunnen we dat als levensbeschouwelijke gemeenschap stimuleren? We zullen stil staan bij goede lokale praktijkvoorbeelden en creëren mogen een gemeenschappelijk project. Namens alle aanwezigen willen we u als levensbeschouwelijke gemeenschap binnen de gemeente Assen van harte uitnodigen voor de volgende bijeenkomst op 25 november!

Namens de organisatoren,

Gerard Agterkamp

Coördinator Solidair Groningen & Drenthe