• darkblurbg

Een bericht van ons project Ieder Kind Telt Mee.......

Gepubliceerd op: 05-09-2022

Na een zonnige vakantie gaan kinderen in het Westerkwartier weer naar school. Dat betekent dat ook de activiteiten van Ieder Kind Telt Mee weer starten. Het onderwerp kansengelijkheid lijkt actueler dan ooit. Dagelijks horen we in het nieuws dat steeds meer mensen moeite hebben om financieel rond te komen. Juist nu is het zo belangrijk om het taboe op het bespreekbaar maken van de gevolgen van financiële problemen en de gevoelens die daarbij horen te doorbreken. In de gastlessen en teamtrainingen creëren we bewustwording en geven we handvatten om het gesprek hierover te voeren.
Op donderdag 1 en vrijdag 2 september zijn de eerste gastlessen van dit schooljaar gegeven op OBS De Borgh in Zuidhorn. Door middel van gesprek en oefeningen namen de gastdocenten de kinderen mee in het thema kansengelijkheid. Hoe is het als er thuis minder geld is? Waar kun je niet aan meedoen? En hoe zou je je dan voelen? De gastdocenten vertellen de kinderen ook welke mogelijkheden voor hulp er zijn via onder andere de deelnemers van het Armoedepact Westerkwartier. Samen met de kinderen worden oplossingen bedacht hoe ze onderling kunnen zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Kansengelijkheid begint soms al bij kleine dingen als bijvoorbeeld een printer voor werkstukken in de school. “Het is mooi dat je kinderen kunt helpen door een makkelijk ding te doen” aldus een van de kinderen