• darkblurbg

Ieder Kind Telt Mee (1) (1)

Gepubliceerd op: 01-06-2021

“Wil je 2,00 naar mij overmaken voor het cadeau van meester….? “. Een tikkie in de groepsapp van een basisschool. Al snel volgen enthousiaste reacties. “Wat een leuk idee!”. “Overgemaakt”. “Check!”. Het is de groepsouders wel toevertrouwd om meester in het welverdiende zonnetje te zetten. Een gemiddelde schoolklas telt snel 25 leerlingen, maal twee euro, krijgt meester een behoorlijk presentje. Fantastisch dat ouders het zo goed met meester voor hebben! Toch zijn er ook ouders waarbij het lezen van een dergelijk verzoek waarschijnlijk andere gedachten oproept. “Twee euro? Dat zijn twee broden!”
Gemiddeld groeien in iedere schoolklas 2-3 kinderen op in een gezin waar het financieel minder makkelijk gaat. De twee euro die voor velen vanzelfsprekend lijkt is niet in ieder gezin op te brengen, evenals het extra zakcentje of lekkers tijdens het schoolreisje. De kinderen in deze gezinnen weten vaak dat er thuis zorgen om de financiën zijn. Vaak wordt er niet over gepraat en doordat kinderen uit deze gezinnen niet altijd mee kunnen doen aan betaalde activiteiten voelen ze zich regelmatig buitengesloten of schamen zich. Bij het project Ieder Kind Telt Mee in het Westerkwartier vragen we aandacht voor deze problematiek en maken we het onderwerp armoede bespreekbaar. Kinderen ervaren aan de hand van het Arm & Rijk spel dat sommige keuzes minder vanzelfsprekend zijn als je van minder (zak)geld moet leven. Schoolteams worden getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede en daarnaast worden scholen ondersteund bij het opstellen van beleid om te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen.
Voor de zomervakantie zullen we op twee basisscholen een gastles geven aan groep 8, na de zomervakantie zijn we op een groot aantal basisscholen in het Westerkwartier te vinden!
Voor meer informatie over Ieder Kind Telt Mee in het Westerkwartier kun je contact opnemen met Merian Rozema, projectleider via merian@solidairgroningendrenthe.nl.