• darkblurbg

Ieder kind telt mee In Pekela, voorbeeld van een goede samenwerking.

Gepubliceerd op: 17-01-2023

In de gemeente Pekela is de belangstelling voor het project ‘Ieder kind telt mee’ groot. De samenwerking met de welzijnsorganisatie De Badde, de gemeente Pekela en de scholen gaat zo voorspoedig dat alle scholen in Pekela mee willen doen. Een prachtig resultaat waar we vooral de inzet van het schoolmaatschappelijk werk in de persoon van Janneke de Jonge dankbaar voor zijn.

De doelstelling van Ieder kind telt mee is dat kennis over en de beleving van armoede wordt vergroot op basisscholen, bij zowel leerkrachten als leerlingen. Dit doen we door het geven van gastlessen aan de groepen 7 en 8 en door een training te verzorgen voor de leerkrachten, onderwijsassistenten en de schoolleiding.

Het project wordt geleid door Marleen Oostland van Solidair Groningen & Drenthe en uitgevoerd in nauwe samenwerking met Janneke de Jonge van De Badde. De eerste gastlessen zijn gegeven door Janneke en Marleen op de Hendrik Westerschool.

Met de leerlingen van de Hendrik Westerschool is onder andere het ‘arm en rijk spel’ gespeeld als onderdeel van de gastlessen. Ook werd een gesprek gevoerd over hoe het is als je een tekort hebt aan geld. De kinderen en leerkrachten van groep 7 en 8 vonden het gesprek bijzonder interessant. Verschillende onderwerpen werden besproken, zoals: wat is armoede, wat betekent armoede voor een kind in de klas en thuis, welke keuzes maak je als je genoeg geld hebt of als je te weinig hebt, hoe voelt het als je buitengesloten wordt of als jij je schaamt en krijgen arme kinderen dezelfde kansen als andere kinderen?

Janneke en haar collega’s Minke en Michelle zien dit project als een rijke aanvulling op hun dagelijkse werkzaamheden op scholen. Zij hebben in hun werk regelmatig contact met de schooldirecteuren en Interne Begeleiders. In dit project organiseert Janneke de kennismaking voor het project en ze is, voor zover mogelijk, aanwezig bij de gastlessen en training. Door deze betrokkenheid wordt eenvoudig contact gelegd met ouders. Daarnaast hebben mensen die behoefte hebben aan (financiële) hulp een gezicht bij de instantie die daarvoor aangewezen is; De Badde. En door haar ruim 20 jaar ervaring als schoolmaatschappelijk werker in gemeente Pekela, weet Janneke en weten ook haar collega’s wat er mogelijk is voor gezinnen waar sprake is van een tekort aan geld.