• darkblurbg

Tienjarig bestaan van de brugfunctionaris in Groningen

Gepubliceerd op: 31-03-2021

In de gemeente Groningen bestaat de zogeheten “brugfunctionaris” 10 jaar. Een brugfunctionaris wordt ingezet op scholen (basis en voortgezet) waar een hoog percentage kinderen opgroeit in achterstandsituaties. Afgelopen maandag vond het webinar rondom het tienjarig bestaan van de brugfunctionaris in Groningen plaats.

Het webinar kunt u terugkijken via de volgende link https://platform.forum.nl/nl/webinar-gemeente-groningen-dmo.

Op 16 scholen is de brugfunctionaris in de gemeente Groningen aanwezig. Zij bieden hulp en ondersteuning aan gezinnen, bijvoorbeeld met informatie over regelingen en vergoedingen en andere extra’s (als sporten en muziekles) voor kinderen. Ook bieden ze een luisterend oor. De gemeente deed de afgelopen maanden onderzoek naar de inzet van de brugfunctionaris. De belangrijkste conclusie is dat deze functionaris een onmisbare rol speelt op de scholen en ervoor zorgt dat de kansengelijkheid bevorderd wordt.

”Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en actief mee te doen, ongeacht hun afkomst. Maar niet ieder kind heeft een makkelijke thuissituatie. De brugfunctionaris helpt het kind en gezin bij wat nodig is”, aldus wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff. “Want ieder kind verdient het om erbij te horen, te lachen en te genieten”. De afgelopen 10 jaar is gebleken dat de brugfunctionaris echt het verschil kan maken en dat vind ik heel fijn om te zien”.

De gemeente gaat door met de inzet van brugfunctionarissen. Uit het onderzoek blijkt dat brugfunctionarissen die al werkzaam zijn op een school meer tijd en uren nodig hebben om hun werk nog beter te kunnen doen. Meer tijd zorgt er voor dat de functionaris nog zichtbaarder en toegankelijker wordt. Ook blijkt dat een goede afstemming tussen de functionaris en andere instanties als de WIJ en buurthuizen en verenigingen onmisbaar is. Hier gaat de gemeente de komende tijd meer op inzetten.

In het rapport van Lisa Janssen vertelt zij over de doorontwikkeling van de brugfunctionaris in Groningen en wat haar aanbevelingen hierin zijn. Tevens is ook het gedicht te lezen , dat is voorgedragen door wethouder Bloemhoff aan alle brugfunctionarissen in Groningen.

De film die is gemaakt door Lotte Janssen (student Creative Business aan NHL Stenden) geeft een mooi beeld van de werkzaamheden van de brugfunctionaris in Groningen: https://vimeo.com/529379904/6efaf9738f