• darkblurbg

Voor 7 miljoen vrijwilligers valt er zeker iets te kiezen 17 maart.

Gepubliceerd op: 11-03-2021

Gewoon uit jezelf, onbetaald, iets voor een ander of de samenleving doen; bijna 7 miljoen Nederlanders doen het en het heeft een grote waarde in de samenleving. Wat is over vrijwilligerswerk terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s? En wat moet je stemmen als je hart bij vrijwillige inzet ligt?
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) inventariseerde wat de politieke partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma’s over het werk van vrijwilligers bij organisaties, in burgerinitiatieven en voor leefbare wijken en dorpen. In combinatie met andere onderwerpen die kiezers belangrijk vinden, zou deze informatie het verschil tussen de ene of de andere partij kunnen maken. Vind je bijvoorbeeld de positie van boeren belangrijk? Of die van bedrijven? Of wil je dat het komend kabinet de klimaatverandering te lijf gaat? Is emancipatie en diversiteit erg belangrijk voor je? Dan kan de houding ten opzichte van vrijwilligers net het verschil maken of je voor de ene of de andere partij kiest.