• darkblurbg

Al enige jaren laat Solidair haar medewerkers opleiden tot bedrijfshulpverleners. We voelen dat het onze plicht is zorg te dragen voor onze naaste in tijden van nood. Door een jaarlijkse BHV training leren we wat nodig is om in bepaalde situaties daadkrachtig op te treden en te doen wat in onze macht ligt.