• darkblurbg

Vertrouwenspersoon

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op het werk. Als medewerker, vrijwilliger of stagiair kun je soms te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie,  agressie en geweld op de werkvloer of (vermoedens van) diefstal of fraude. Je kunt met je probleem naar de coördinator toegaan, maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van Solidair.

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding voor medewerkers en vrijwilligers die ongewenst gedrag ervaren.  

Tijdens het gesprek bespreken de medewerker of vrijwilliger en de vertrouwenspersoon de situatie, de oplossingen en de juiste vervolgstappen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, adviseert en bedenkt oplossingen. Samen wordt bekeken wat nodig is om het werk weer veilig en met plezier te kunnen doen. Wanneer nodig wordt informatie gegeven over vervolgstappen en klachtenprocedures of doorverwezen naar eventuele hulpverleners.  Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk met een geheimhoudingsplicht. Wanneer de situatie met anderen bespreekbaar gemaakt moet worden, kan de vertrouwenspersoon hierbij support bieden.

Bas Bakker is onze vertrouwenspersoon. Hij werkt als aalmoezenier bij Defensie en is tevens secretaris van ons bestuur. Zijn mailadres is s.j.m.bakker@xs4all.nl. Daarnaast kunnen we indien nodig gebruik van een extern vertrouwenspersoon.