• darkblurbg

Onze werkwijze

We vinden het belangrijk dat iedereen behandeld wordt zoals jezelf ook behandeld wilt worden. Om deze manier van omgaan met elkaar ook beleidsmatig te verankeren hebben we een gedragscode geformuleerd, maken we gebruik van een meldprotocol en hebben we een vertrouwenspersoon.

Bas bakker is onze vertrouwenspersoon. Hij werkt als aalmoezenier bij Defensie en is tevens secretaris van ons bestuur. Zijn mailadres is s.j.m.bakker@xs4all.nl. Daarnaast kunnen we indien nodig gebruik van een extern vertrouwenspersoon.

Van onze medewerkers en vrijwilligers vragen we om een VOG te overleggen en de gedragscode te ondertekenen. In een aantal projecten vragen we ook van vrijwilligers de omgangsregels te ondertekenen en een VOG te overleggen. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn ‘Mothers for Mothers’ en ‘New@Home Groningen’ waar vrijwilligers nauw contact hebben met mensen die zich soms in kwetsbare posities bevinden. Klik op de onderstaande link om onze gedragscode te lezen.

Gedragscode

BHV

Al enige jaren laat Solidair haar medewerkers opleiden tot bedrijfshulpverleners. We voelen dat het onze plicht is zorg te dragen voor onze naaste in tijden van nood. Door een jaarlijkse BHV training leren we wat nodig is om in bepaalde situaties daadkrachtig op te treden en te doen wat in onze macht ligt.

Voor vragen omtrent ons preventiebeleid kun je contact opnemen met Gerard Agterkamp (coördinator) via info@solidairgroningendrenthe.nl of 06 22907123.

Contact

Solidair Groningen & Drenthe

Industrieweg 22c (bezoekadres)
9430 AA Assen

info@solidairgroningendrenthe.nl
0592 331972
06 229 07 123

Social media