• darkblurbg

Onze werkwijze

We vinden het belangrijk dat iedereen behandeld wordt zoals jezelf ook behandeld wilt worden. Om deze manier van omgaan met elkaar ook beleidsmatig te verankeren hebben we een gedragscode geformuleerd, maken we gebruik van een meldprotocol en hebben we een vertrouwenspersoon.

Daarnaast houden we rekening met uw privacy en gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Bij Solidair streven we naar een goede en veilige sfeer waar een ieder zich gewaardeerd voelt, zodat er ruimte ontstaat voor ontplooiing en het dragen van verantwoordelijkheid.

Voor vragen omtrent ons preventie- en arbobeleid kun je contact opnemen met Gerard Agterkamp (coördinator) via info@solidairgroningendrenthe.nl of 06 22907123.