• darkblurbg

Autisme en contact

In januari 2021 is het driejarige project Autisme en contact van start gegaan. Sociaal contact tussen volwassenen met autisme en volwassenen zonder autisme verloopt soms moeizaam. Beide groepen vinden het dan moeilijk om de ander te begrijpen en aan te voelen. Door middel van dit project willen we bijdragen aan een beter begrip aan beide kanten. Het project omvat activiteiten gericht op heel Nederland en activiteiten in Groningen en Drenthe.


Landelijke activiteiten

Er wordt gewerkt aan een website waarop autistische volwassenen hun voorkeuren op het gebied van sociaal contact in kaart kunnen brengen. Kijk hier voor meer informatie en de eerste opzet. Aan de hand van dit contactprofiel kunnen ze gemakkelijker de voor hen relevante informatie vinden over autisme en contact en dit delen met hun omgeving. Daarnaast worden er online voorlichtingen gegeven voor professionals, gericht op het verbeteren van hun contact met autistische cliënten.

Regionale activiteiten

Er wordt een online platform gelanceerd die alle informatie voor autistische volwassenen in Groningen en Drenthe samenbrengt op één plek. Ook wordt er een symposium gehouden over Autisme en contact. Daarnaast worden er twee soorten gesprekgroepen opgestart. In de Verken je autisme groepen kunnen volwassenen hun eigen autisme verkennen vanuit het perspectief van autistische volwassenen zelf. De Bruggenbouwersgroepen zijn gemengde groepen waarin volwassenen met en zonder autisme ervaringen uitwisselen om elkaars perspectief beter te begrijpen.

Meedoen

Wil je meewerken aan dit project? We zoeken nog mensen die mee willen denken in de projectgroep. Je denkt dan mee over de invulling van het project en de activiteiten. Hiervoor vergader je 1x in de maand online met de rest van de projectgroep.

Autisme en contact is een gezamenlijk project van Autisme Digitaal en Solidair Groningen & Drenthe. 

Doelstelling: Deelnemers aan dit project zijn meer tevreden over de kwaliteit en kwantiteit van hun contacten.

Dit betekent dat er goed contact is tussen mensen met autisme en de mensen met wie zij interacteren, op zowel het sociaal, professioneel als lotgenotenniveau. Er is van beide kanten meer kennis en begrip over elkaars voorkeuren in contact, over de manier waarop gedrag overkomt en over hoe je samen verder kan komen. Wanneer de kwaliteit van de contacten tussen volwassenen met en zonder autisme toeneemt, zal dit een positieve invloed hebben op het welzijn van beide groepen. Tegelijkertijd zullen volwassenen met autisme een minder geïsoleerd en eenzaam bestaan leiden en zal hun deelname aan de samenleving vergroot worden. Ook zullen deelnemers met autisme de gestelde diagnose beter een plek kunnen geven, waardoor de het welzijn verder vergroot wordt.

Projectleider:       Krista Russchen

Nieuws:               

Start project:      1 januari 2021

Afronding:          31 december 2024

Samenwerkings-partners: Autisme Digitaal

Financiers: We bedanken onze donateurs. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en het Dr. C.J. Vaillantfonds.