• darkblurbg

Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen

Doelstelling: Geestelijke verzorging moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de immateriële ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor de getroffen bewoners van het aardbevingsgebied.

Projectleider:          Gerard Agterkamp

Onze aanpak

Laatste nieuws:       GVA Groningen 

Start project:           1 september 2018

Afronding:               onbekend

Financiers:                Protestantse Gemeente Groningen  Stichting Rotterdam    Ministerie van VWS    Algemene Doopsgezinde Sociëteit Nederland    Maatschappij van Welstand   Ministerie van EZK         Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing    Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Samenwerkingspartners:  Humanistisch Verbond Groningen, Bisdom Groningen-Leeuwarden, Protestantse Gemeente Groningen, Platform Kerk en Aardbeving, Provinciale Raad van Kerken Groningen en Drenthe, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG, Protestantse Theologische Universiteit Groningen en een breed scala aan lokale en regionale partners met wie de geestelijk verzorgers samenwerken.

Doe mee!

Contact:                    info@solidairgronigendrenthe.nl of 06 22907123

ik doe mee als vrijwilliger

ik geef een financiele bijdrage