• darkblurbg

Ieder kind telt mee in het westerkwartier

Doelstelling: Op 25 scholen in de gemeente Westerkwartier zijn bovenbouwleerlingen zich bewust van de gevolgen van armoede, hoe het voelt om arm te zijn en hoe ieder kind in de klas mee kan doen. Leerkrachten zijn getraind en zijn in staat om armoede bespreekbaar te maken, te herkennen en passende ondersteuning te geven. Scholen hebben armoedebeleid geformuleerd en voeren dit uit.

Projectleider:                 Gerard Agterkamp

Onze aanpak:                Samen met de Voedselbank Westerkwartier als initiatiefnemer en met de stuurgroep van het Armoedepact Westerkwartier geeft Solidair als penvoerder vorm en inhoud aan het project. Vanaf september 2020 worden alle basisscholen in de gemeente Westerkwartier benaderd om zich aan te melden voor gastlessen, begeleiding bij het spelen van het Arm- en Rijkspel, training en advies voor leerkrachten en ondersteuning aan directies bij het vormgeven van armoedepreventiebeleid. Gastdocenten zijn vrijwilligers/ervaringsdeskundigen die na training en praktijkbegeleiding in duo’s de gastlessen verzorgen. Na drie jaar is het initiatief geborgd bij de deelnemende scholen en blijft de groep gastdocenten bestaan.

Start project:                   1 september 2020

Afronding:                       31 augustus 2023

Financiers:                      Gemeente Westerkwartier RK SCI    Stichting Zonnige Jeugd   Stichting Weeshuis der Doopsgezinden   Rabobank Noordenveld West-Groningen   Stichting J.B. Scholtenfonds & H.S. Kammingafonds en eigen bijdrages van de Voedselbank en Solidair.

Samenwerkingspartners: Voedselbank Westerkwartier   Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld  Humanitas Westerkwartier      Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier   Stichting Quadraten  Gemeente Westerkwartier   Sociaal Werk De Schans

Contact:                           info@solidairgroningendrenthe.nl, 06 22907123