• darkblurbg

Maatwerk(t)

Doelstelling: In de gemeente Tynaarlo is de aansluiting van sociaal-maatschappelijke activiteiten op mensen met een psychiatrische beperking verbeterd en de eenzaamheid verminderd door: het aanbieden van maatjescontact; activiteiten goed te laten aansluiten op de wensen en behoefte van de doelgroep; de samenwerking tussen lokale organisaties te laten toenemen.

Projectleider:                   Yvonne Eggen

Laatste nieuws:            

Start project:                   1 september 2020

Afronding:                       31 augustus 2023

Onze aanpak:                  In dit project werken we met diverse lokale partners samen om de eenzaamheid bij mensen met een psychiatrische beperking tegen te gaan. Dat doen wij door maatjes te werven in de kerkelijke gemeenschappen en door de samenwerking tussen alle lokale partijen te stimuleren en meer in overeenstemming met elkaar te brengen. De vrijwilligers die zich aanmelden zullen bij lokale initiatieven en organisaties worden ondergebracht. Door deze werkwijze (die ook door Movisie is aangemerkt als effectieve sociale interventie) willen we lokaal het vrijwilligerswerk dat zich richt op mensen met een psychiatrische beperking een stevige impuls geven.

In aanvraag bij:               Stichting Koningsheide, ZonMW, Gemeente Tynaarlo, Dirk Jan & Kitty Reek-Versteegh Stichting, RDO Balije van Utrecht en het Kansfonds.

Samenwerkingspartners:  Stichting Trias, Lentis, Protestantse Gemeente Anloo-Zuidlaren, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zuidlaren en de Parochie Heilige Franciscus van Assisi, locatie Zuidlaren.