• darkblurbg

Mothers4Mothers (M4M) Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Voor 45 (jonge) moeders in de gemeente Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn is er een informeel netwerk waar zij terecht kunnen voor ontmoeting met elkaar, waar zij een luisterend oor vinden en oprechte aandacht onder leiding van ervaren moeders die als rolmodel kunnen fungeren, waardoor het zelfvertrouwen en het toekomstperspectief van de jonge moeders toeneemt en het gevoel van eenzaamheid afneemt.

 

Naam van het project

Mothers4Mothers Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

 

Naam van de projectleider

Marleen Oostland

 

Beschrijving project

Mothers4Mothers is een project waarin vriendschapskringen worden opgericht voor jonge moeders die er terecht kunnen voor een ontmoeting met elkaar, een luisterend oor en oprechte aandacht. Het uitgangspunt voor dit project is (jonge) moeders het gevoel geven er met al hun kwaliteiten en leerpunten te mogen zijn. Moeders die gaan deelnemen aan de kring, hebben vaak een verleden met veel pijnpunten en te maken gehad met tegenslagen. Ze moeten weer leren vertrouwen en leren durven. Dat kan alleen in een voor hen veilige omgeving, waarin ze volledig mogen zijn wie ze zijn. Een veilige omgeving wordt gecreëerd door de jonge moeders te voorzien van veel warmte, liefde en aandacht, zodat ze in alle opzichten kunnen groeien. De ervaren moeders die als kringleidsters gaan werken worden dus vooral geselecteerd op de ruimte die er in hun hart aanwezig is voor deze jonge moeders en op hun empathisch vermogen.

 

Doelstelling project

Voor 45 (jonge) moeders in de gemeente Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn is er een informeel netwerk waar zij terecht kunnen voor ontmoeting met elkaar, waar zij een luisterend oor vinden en oprechte aandacht onder leiding van ervaren moeders die als rolmodel kunnen fungeren, waardoor het zelfvertrouwen en het toekomstperspectief van de jonge moeders toeneemt en het gevoel van eenzaamheid afneemt.

 

Beoogde resultaten

. Er zijn trainingen ontwikkeld voor jonge moeders en kringleiders
. Er zijn 3 vriendschapskringen gestart van ongeveer 5-10 deelnemers
. Hulpverleners van maatschappelijke organisaties zijn op de hoogte van de vriendschapskringen en kunnen doorverwijzen
. Er zijn 9 kringleiders getraind, waarvan 3 vrijwilligers op termijn de intakes doen
. Het zelfvertrouwen bij de jonge moeder is toegenomen
. Jonge moeders voelen zich gehoord en begrepen bij de vriendschapskring
. Kringleidsters hebben het gevoel dat ze van betekenis zijn voor de jonge moeders en willen zich duurzaam inzetten
. Het netwerk van de jonge moeder is vergroot en versterkt
. Na 3 jaar is het project overgedragen aan een lokale welzijnsorganisatie
. De toekomstkansen om volwaardige mee te kunnen doen in de maatschappij zijn voor jonge moeders toegenomen door een positieve houding t.o.v. zelfontplooiing, scholing, stage en werk          

 

Start en duur van het project

1 januari 2022 t/m 31 december 2024

 

Financiers:        

Oranjefonds, gemeente Emmen

Samenwerkings-partners

Home Start Emmen, Sedna/moeders voor Emmen, stichting Peuterwerk

 

Laatste nieuws over het project 

 

Persoonlijk verhaal van de projectleider

 

Contact

Marleen@solidairgroningendrenthe.nl of bel naar 0650584729