• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Project Maatwerk(t) Tynaarlo

In de gemeente Tynaarlo is de aansluiting van sociaal-maatschappelijke activiteiten op mensen met een psychiatrische achtergrond verbeterd en de eenzaamheid verminderd door: het aanbieden van maatjescontact; activiteiten goed te laten aansluiten op de wensen en behoefte van de doelgroep; de samenwerking tussen lokale organisaties te laten toenemen.

 

Naam project

Project Maatwerk(t) Tynaarlo

 

Projectleider                  

Yvonne Eggen

 

Beschrijving project

In dit project werken we met diverse lokale partners samen om de eenzaamheid bij mensen met een psychiatrische achtergrond tegen te gaan. Dat doen wij door maatjes te werven in de kerkelijke gemeenschappen en door de samenwerking tussen alle lokale partijen te stimuleren en meer in overeenstemming met elkaar te brengen. De vrijwilligers die zich aanmelden zullen bij lokale initiatieven en organisaties worden ondergebracht. Door deze werkwijze (die ook door Movisie is aangemerkt als effectieve sociale interventie) willen we lokaal het vrijwilligerswerk dat zich richt op mensen met een psychiatrische beperking een stevige impuls geven.

 

Doelstelling

In de gemeente Tynaarlo is de aansluiting van sociaal-maatschappelijke activiteiten op mensen met een psychiatrische achtergrond verbeterd en de eenzaamheid verminderd door:

  • het aanbieden van maatjescontact;
  • activiteiten goed te laten aansluiten op de wensen en behoefte van de doelgroep;
  • de samenwerking tussen lokale organisaties te laten toenemen.

 

Beoogde resultaten

 

Start en afronding van het project

1 september 2020 t/m 31 augustus 2023

 

Financiers

 

Samenwerkingspartners

Stichting Neie Naober, Lentis, Protestantse Gemeente Anloo-Zuidlaren, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zuidlaren,  de Parochie Heilige Franciscus van Assisi, locatie Zuidlaren en CGK Zuidlaren de Rank.  

 

Laatste nieuws          

 

Nieuwsbrief

 

Persoonlijk verhaal van de projectleider

          

In aanvraag bij:               Stichting Koningsheide, ZonMW, Gemeente Tynaarlo, Dirk Jan & Kitty Reek-Versteegh Stichting, RDO Balije van Utrecht en het Kansfonds.