• darkblurbg

Autisme en contact

Doelstelling: Deelnemers aan dit project zijn meer tevreden over de kwaliteit en kwantiteit van hun contacten.

Dit betekent dat er goed contact is tussen mensen met autisme en de mensen met wie zij interacteren, op zowel het sociaal, professioneel als lotgenotenniveau. Er is van beide kanten meer kennis en begrip over elkaars voorkeuren in contact, over de manier waarop gedrag overkomt en over hoe je samen verder kan komen. Wanneer de kwaliteit van de contacten tussen volwassenen met en zonder autisme toeneemt, zal dit een positieve invloed hebben op het welzijn van beide groepen. Tegelijkertijd zullen volwassenen met autisme een minder geïsoleerd en eenzaam bestaan leiden en zal hun deelname aan de samenleving vergroot worden. Ook zullen deelnemers met autisme de gestelde diagnose beter een plek kunnen geven, waardoor de het welzijn verder vergroot wordt.

Projectleider:       Krista Russchen

Nieuws:               

Start project:      1 januari 2021

Afronding:          31 december 2024

Financiers:        

 

Samenwerkings-partners: Autisme Digitaal