• darkblurbg

New@home Winschoten

Doelstelling: Het vergroten van het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal van 36 leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) in Winschoten over de periode van 3 jaar.

Projectleider:      Krista Russchen

Nieuws:               

Start project:      1 september 2021

Afronding:          31 augustus 2024

Financiers:        

 

Samenwerkings-partners: Dollard College Winschoten, Stagescholen