• darkblurbg

Coördinator secretariaat Laudato Sí Alliantie Nederland

Gepubliceerd op: 17-12-2021

De Laudato Sí Alliantie Nederland promoot sinds de publicatie van de encycliek Laudato Sí de
visie van paus Franciscus op “integrale duurzaamheid” in de Nederlandse kerk en
samenleving. Lidorganisaties van de alliantie zijn: Bisschoppenconferentie, KNR, Vastenactie,
Socires, Huis van Dominicus, Cordaid, Groengeloven.com, Solidair Groningen & Friesland, De
KIM en het Netwerk Katholieke Vrouwen.
Om de plannen van de Laudato Sí Alliantie Nederland op een professionele wijze uit te
voeren, richt het bestuur van de Laudato Sí Alliantie momenteel een secretariaat op met een
parttime coördinator (0,6 fte) en een parttime communicatiemedewerker (0,4 fte). Het
secretariaat wordt ingebed in het bureau van de Vastenactie te Den Haag.
De coördinator van het secretariaat:
Taken
• Geeft leiding aan het stafbureau (bestaande uit twee personen)
• Bedenkt en ontwikkelt in samenspraak met vragen van organisaties vanuit het
gedachtengoed van het Katholiek Sociaal Denken handelingsperspectieven op het
gebied van sociale en ecologische duurzaamheid
• Draagt namens de katholieke gemeenschap bij aan oecumenische initiatieven op het
gebied van geloof en duurzaamheid
• Neemt deel aan het publieke debat over duurzaamheid vanuit een geloofsperspectief
• Stelt jaarlijks een jaarplan, begroting en jaarrekening op
• Is in samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van jaarlijkse
verantwoordingen aan subsidiegevers
• Werkt samen met het bestuur aan een solide financiële basis voor de voortzetting van
het secretariaat.
Wij zoeken iemand
• met een relevante afgeronde HBO- of WO-opleiding
• die ervaring heeft met leidinggeven
• die goed bekend is met het Katholiek Sociaal Denken
• die jongere generaties weet aan te spreken
• die kan samenwerken en relaties kan leggen met relevante partners en stakeholders
• met uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het
Nederlands; kennis van andere talen is een pré
Wij bieden:
• een uitdagende baan in een prettige werkomgeving met een inspirerende
organisatiecultuur;
• goede arbeidsvoorwaarden en een salaris – afhankelijk van leeftijd en ervaring – van
minimaal € 2.811,89, - en maximaal € 4.519,59 per maand (schaal 10 uit CAO Rijk) op
fulltime basis (36 uur per week);
• een dienstverband voor de duur van een jaar met de mogelijkheid van verlenging.
Informatie en solliciteren
Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. Gerard Moorman
(stafmedewerker Konferentie Nederlandse Religieuzen) via telefoonnummer 073-6921321.
Reageren kan tot en met 20 januari 2022 door een gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld
van een curriculum vitae, op te sturen naar Gerard Moorman (g.moorman@knr.nl ).
De selectiegesprekken zijn gepland op 28 januari.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld