• darkblurbg

Een blog vanuit new@home

Gepubliceerd op: 11-05-2021

Een verhaal van drie stagiares..

- Laura –
Wat ik leuk vind aan deze stage is dat je maatjes iets van jou leren maar jij ook heel veel van hen. Ik heb veel geleerd over de cultuur van mijn maatjes. Bijvoorbeeld andere normen en waarden, eetgewoontes en ik heb enorme gastvrijheid ervaren. Door leuke dingen met mijn maatjes te doen heb ik een speciale band opgebouwd die voor ons beide mooie dingen heeft opgeleverd.

- Wian –
New@Home heeft mij persoonlijk veel geholpen. Vooral in de lastige tijden die wij als een samenleving hebben meegemaakt de afgelopen jaar. Ik heb veel contact gehad met jongeren rond de leeftijden 12 en 16, precies de doelgroep waarmee ik later wil werken. Het enige wat mij tegen zat was dat wij niet meer mochten. Toch heb ik veel leuke en hilarische herinneringen overgehouden van de stage. Die herinneringen zullen mij voor altijd dierbaar blijven. Bedankt Solidair!

- Menno –
Ik heb een erg leuke tijd gehad bij mijn stage van Solidair. Ik heb nieuwe mensen leren kennen en vooral nieuwe ervaringen opgedaan. Afgelopen jaar was een moeilijk en bewogen jaar. Een jaar waarin alles net wat anders liep als normaal. Een jaar waarin de stage werd aangepast. Dat was het enige waar ik moeite mee had. Ondanks alles heb ik mij erg vermaakt en heb ik veel geleerd.

De stagiaires uit traject 1 lopen nu langzaam tegen het einde van hun stageperiode aan. Ze gaan daarmee de afrondende fase in en bereiden zich voor op het afscheid. In deze afrondende fase vindt ook een gezamenlijke afsluiting plaats. Waar we normaliter meerdere groepsbijeenkomsten hebben binnen een jaar, is dat dit jaar wat anders gelopen. Met een gezamenlijke afsluiting proberen we er, ondanks de maatregelen, toch voor te zorgen dat we elkaar kunnen zien en op een mooie manier afscheid kunnen nemen van de jongeren en van elkaar. 
De stagiaires uit traject 2 zijn nog volop aan het afspreken. Ze verzinnen steeds weer creatieve manieren om het zo leuk mogelijk te maken voor de jongeren, ook in deze coronaperiode. Zo worden er natuurbingo's gedaan of gaan ze steeds meer de diepte in met hun gesprekken en komen er mooie verhalen en meningen boven tafel. Ondanks dat het voor de stagiaires uit traject 2 nog niet zo ver is, merk je toch dat zij zich ook al voorbereiden op de afrondende fase. Zo zijn er jongeren die zich afvragen of ze hun maatje ook nog na het project gaan zien of hoe de afsluiting er uit gaat zien.