• darkblurbg

Het is belangrijk op de werkvloer dat we ons veilig voelen om ons prettig te verhouden tot collega’s en ons werk te kunnen doen. Ongewenst gedrag moet worden voorkomen. Ieder zal zich bewust moeten zijn hoe we over de ander spreken, naar de ander kijken, en eventueel aanraken. Praten we erover als we vinden dat er een grens wordt overschreden? Luisteren we dan of doen we alsof het niet gebeurt?

Mocht je toch te maken krijgen met ongewenst gedrag – of het jouzelf betreft of in intercollegiaal contact bij anderen – dan wil de organisatie dat er recht wordt gedaan. De eerste stap is om dit bespreekbaar te maken met je collega/ collega’s. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, ook niet na overleg met je leidinggevende, dan kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon.

Deze biedt een luisterend oor, denkt mee, begeleidt, adviseert ten aanzien van vervolgstappen in de organisatie om de ongewenste situatie op te lossen en kan eventueel verwijzen naar de juiste hulpverlening.

Op dit moment ben ik vertrouwenspersoon. Wat je met me bespreekt is vertrouwelijk. Ik ben er voor jou en sta onafhankelijk ten opzichte van de organisatie. Jij beslist welke stappen je wilt nemen om je weer veilig te voelen of om een klacht in te dienen.

 

Mijn naam is Margriet van Smeden.

Je kunt me bereiken op telefoonnummer 06-41448453.