• darkblurbg

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag en dit niet besproken kan worden met je collega en/of leidinggevende (of als je dat niet wilt) kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Movisie heeft een handige digitale tool ontwikkeld die je HIER anoniem kunt raadplegen. De vragen helpen je om de ongewenste situatie zo object mogelijk te beoordelen. Deze tool is gebaseerd op het Vlaggensysteem, waar met verschillende kleuren gewerkt wordt om een situatie te duiden. De uitkomst van de vragenlijst kun je meesturen bij het indienen van je klacht.

Deze klachtencommissie bestaat uit een vertegenwoordiger namens de werknemers, een vertegenwoordiger namens het bestuur, aangewezen door het bestuur en een externe derde, eveneens aangewezen door het bestuur. De vertrouwenspersoon en de directeur maken geen deel uit van de klachtencommissie. Klachten kunnen vooralsnog bij Ruud Delissen via info@solidairgroningendrenthe.nl worden ingediend.

De klachtencommissie neemt alle klachten over ongewenst gedrag in behandeling. Een klacht wordt door de klager schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht. De klager en degene(n) over wie is geklaagd, ontvangen een exemplaar van de klachtenregeling en een kopie van de klacht. Anonieme klachten worden niet in behandeling worden genomen door de klachtencommissie.