• darkblurbg

Bij Solidair vinden we het belangrijk dat iedereen behandeld wordt zoals jezelf ook behandeld wilt worden. Deze manier van omgaan is beleidsmatig verankerd en wordt praktisch vormgegeven door een pakket aan maatregelen, zodat de veiligheid van een ieder die betrokken is bij het werk van Solidair zo veel mogelijk is gewaarborgd.

Bij Solidair werken we met een:

· Verklaring omtrent gedrag (VOG)

· Omgangsregels

· Klachtenregeling en klachtencommissie

· Externe vertrouwenspersoon

· Verwerkingsregister rondom AVG

· Toestemmingsverklaring

 

Voor vragen omtrent ons preventiebeleid kun je contact opnemen met Gerard Agterkamp (directeur) via info@solidairgroningendrenthe.nl of 06 22907123.