• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onze huidige projectenNew@home Groningen

New@home Groningen

Het vergroten van het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal van 120 leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) in Groningen over de periode van 3jaar.

New@home Winschoten

New@home Winschoten

Het vergroten van het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal van 36 leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) in Winschoten over de periode van 3 jaar.

Project Maatwerk(t) Emmen

Project Maatwerk(t) Emmen

In de gemeente Emmen is de aansluiting van sociaal-maatschappelijke activiteiten op mensen met een psychiatrische achtergrond verbeterd en de eenzaamheid verminderd door: het aanbieden van maatjescontact; activiteiten goed te laten aansluiten op de wensen en behoefte van de doelgroep; de samenwerking tussen lokale organisaties te laten toenemen.

Ieder kind telt mee Oost-Groningen

Ieder kind telt mee Oost-Groningen

In 3 jaar tijd is op 30 basisscholen in Oost-Groningen de kennis over en bewustwording van de gevolgen van armoede en sociale uitsluiting toegenomen en is structurele ondersteuning aanwezig om kansengelijkheid te stimuleren, zodat ieder kind mee kan doen en het risico op ontwikkelingsproblemen afneemt.

friend4friend Groningen

friend4friend Groningen

Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en jonge Nederlanders met elkaar om in duo’s of meertallen aan de slag te gaan voor de samenleving.

Kansengelijkheid in Praktijkonderwijs (KIPO)

Kansengelijkheid in Praktijkonderwijs (KIPO)

Gedurende het project zijn er ongeveer 25 buitenschoolse contactmomenten tussen leerlingen en maatjes ingepland. Het uitgangspunt is dat deze afspraken plaatsvinden in de eigen woonplaats van de leerling. Gedurende deze contacten wordt aandacht gegeven aan drie pijlers: (1) de eerste contacten zullen gericht zijn op kennismaken, leuke dingen doen en ontspanning; (2) daarna volgens contactmomenten die gericht zijn op sport, spel en cultuur; en (3) tenslotte is het laatste deel van de contacten gericht op de sociale omgeving zoals het zoeken en vinden van een bijbaantje, hobby’s, contact in de omgeving enz.”

Inspiratie voor Duurzaamheid

Inspiratie voor Duurzaamheid

Levensbeschouwelijke gemeenschappen spelen van oudsher een belangrijke rol in het doorgeven en levend houden van waarden en normen. Ze inspireren hun leden en hun omgeving om zorg te dragen voor elkaar, voor de samenleving en voor de wereld als geheel. Toch zien we bij levensbeschouwelijke gemeenschappen een zekere terughoudendheid om echt werk te maken van duurzaamheid binnen de eigen gemeenschap en bij het vervullen van een 'voortrekkersrol' in de maatschappij. Het ontbreekt niet aan inspiratie of organisatiekracht, maar vaak wel aan kennis, contacten en middelen. Het project 'Inspiratie voor Duurzaamheid' wil daarin voorzien.

Vier verschillen

Vier verschillen

Ieder is uniek en niemand is normaal. Normaal is een soort van gemiddelde van de optelsom van alle mensen die er zijn. Dus elke dag, elke uur, ja zelfs elke seconde ontstaat er een nieuw normaal. Als dat normaal zo snel verandert kan het nooit als uitgangspunt dienen voor het nemen van de maat, een soort standaard, een meetlat waar iemands uiterlijk, gevoel, afkomst, geaardheid en cultuur langs gelegd kan worden. Nee, de mens is divers en mooi in zijn/haar verscheidenheid.

Financiële Educatie Nieuwe Stijl (FENS)

Financiële Educatie Nieuwe Stijl (FENS)

Financiële Educatie Nieuwe Stijl (FENS) In 2022 stond het aantal kinderen dat deel uitmaakte van een Nederlands huishouden met een laag inkomen op 165.000 (CBS, 2023). Hoewel er op nationale schaal sprake was van een afname in het aantal huishoudens met een laag inkomen, springt de gemeente Oldambt in Groningen er nog steeds bovenuit als het gaat om het aantal kinderen dat deel uitmaakt van huishoudens met een langdurig laag inkomen. Het gaat daarbij om een percentage van 4,6% in Oldambt tegenover een landelijk breed gemiddeld percentage van 2,9% (CBS, 2022). De gevolgen van armoede zijn ingr…