• darkblurbg

Onze werkwijze

Het bestuur bestaat uit vijf leden die de formele verantwoordelijk dragen van onze stichting. Het bestuur vergadert 4-5 keer per jaar. Wil je een onderwerp agenderen dat relevant is voor onze organisatie neem dan contact met de secretaris. 

Jan Jacob Boersma
Voorzitter

Bas Bakker
Secretaris : s.j.m.bakker@xs4all.nl

Siny Scholte Aalbes
Penningmeester

Bennie Schulte
Bestuurslid

Ruud Delissen                                                                                                                                                    Bestuurslid

Contact

Solidair Groningen & Drenthe

Brunelstraat 77 (bezoekadres)
9404 KB Assen

info@solidairgroningendrenthe.nl
06 - 41871559