• darkblurbg

Een woord van de voorzitter

Gepubliceerd op: 24-09-2020

Mij is gevraagd om te schrijven over de werkzaamheden van het bestuur en over dat wat mij drijft en motiveert als voorzitter. Ik kan dit beperken tot de ene regel waarin ik zeg hoe fijn het is om te werken voor een team gemotiveerde en betrokken mensen. Hoewel dat extra motiveert, ligt mijn motivatie daarin, dat Solidair Groningen & Drenthe een organisatie is die zich inzet voor mensen, die maatschappelijk in de knel zijn gekomen. SGD wijst hen in een veelheid van projecten de weg, brengt ze in contact met lotgenoten of met anderen die hen in onze maatschappij wegwijs kunnen maken. Er wordt praktisch en gemotiveerd gewerkt vanuit de katholieke identiteit.

Ik prijs me gelukkig dat ik sinds drie jaar deel uitmaak van het bestuur, eerst als algemeen bestuurslid, maar al snel als voorzitter. Ik heb mijn werkzame leven gewerkt als verpleegkundige, voor een belangrijk deel bij het UCP. Dit is de psychiatrische kliniek van het UMCG. Ik heb daar ervaren wat het verschil vaak maakte voor patienten. Dat was een gemotiveerde verpleegkundige die oog had voor de ziekte, maar ook voor de maatschappelijke gevolgen ervan. Die de tijd nam om samen met de patient de problemen in kaart de brengen en daar waar nodig praktisch aan de slag ging.

De bestuursvraag kwam al vrij snel na mijn pensionering. Ik kende Solidair al via mijn voorzitterschap van de PCI en via de diaconale leerweg die zij aanboden. De doelstelling van Solidair ligt dicht aan mijn hart. Ik zit een bestuur van vijf mensen voor, alhoewel dit er na het overlijden van een bestuurslid nu vier zijn. Bij elk van hen zie ik dezelfde betrokkenheid en enthousiasme om te besturen en actief mee te denken. Dit kwam extra naar voren bij de uitbraak van het corona virus. Direkt na de aankondiging van de lockdown is het bestuur samen met de coordinator bij elkaar gekomen, om de eventuele consequenties te overzien en mogelijk maatregelen te bespreken. Voor iedereen was duidelijk dat er een periode extra bestuurlijke inzet nodig was, zodat eventuele negatieve gevolgen snel herkend zouden worden. Inplaats van zes maal per jaar werd er tweewekelijks vergaderd. Dankzij de coordinator en dankzij het team heeft SGD het werk voort kunnen zetten, soms in aangepaste vorm, maar altijd zichtbaar.

Als voorzitter hou ik ervan om dicht bij het uitvoerende werk te zijn. Ik voel me bij het team betrokken en ben dan ook graag aanwezig bij teamvergaderingen. Het maakt voor mij zichtbaar waar en voor wie we als bestuur voor werken en geeft een goed referentiekader wanneer er over personeel en projecten wordt vergaderd. Het is fijn om tijdens bestuursvergaderingen de de mensen te kennen die Solidair dragen.

In de afgelopen jaren is Solidair Groningen & Drenthe sterk gegroeid. Er zijn projecten bijgekomen. Er zijn nieuwe collega’s aangesteld. Het bestuur heeft daarmee regelmatig gesproken over de consequenties hiervan ten aanzien van de financien en de met de groei gepaard gaande taakverschuivingen binnen het personeel. Met elkaar is er een soepel functionerende organisatie ontstaan. Het zou fijn zijn als het bestuur met de werving van een vijfde bestuurslid weer compleet zal zijn.

Wanneer je dit stuk leest en je denkt dat een bestuursfunctie bij ons iets voor je is of voor iemand die je kent, laat het ons weten. Op de website staat meer informatie over de functie en hoe ons te bereiken