• darkblurbg

Coöperatie Assens GOED is geboren

Gepubliceerd op: 25-06-2024

Met de oprichting van een nieuwe energiecoöperatie, onder de naam Assens GOED, wordt de GOED zonneweide volledig van huishoudens en organisaties in Assen. Zij bepalen hoe de opbrengsten van de duurzame opwek in Assen verschil maken om armoede en kansenongelijkheid tegen te gaan.

Burgerbeweging GOED (Groen Opwekken En Delen) realiseert in heel Nederland duurzame opwekprojecten om met de opbrengsten maatschappelijke knelpunten rondom die projecten het hoofd te bieden. “En dan wil je natuurlijk dat het eigendom en daarmee de beslissingsbevoegdheid over die opbrengsten in handen is van de directe omgeving”, aldus initiatiefnemer Musetta Blaauw, tevens namens de burgerbeweging in het oprichtingsbestuur.

In het oprichtingsbestuur van Assens GOED brengt Rogier Kaatee, geboren en getogen Assenaar, namens de maatschappelijk ontwikkelaar Robin Doet expertise in om de zonneweide langjarig goed te exploiteren. De Assense Vincent van der Krogt (19 jaar), neemt zitting in het bestuur om de belangen van de toekomst van Assen binnen de coöperatie te behartigen. Hij zou daarmee wel eens het jongste bestuurslid van een energiecoöperatie in Nederland kunnen zijn. Deze zomer zal het bestuur verder worden uitgebreid tot vijf, om daarmee recht te doen aan een brede maatschappelijke vertegenwoordiging.

Vincent van der Krogt: “Deze zonneweide bouwen we voor de toekomstige generaties en daarom zouden kinderen en jongeren juist zeggenschap moeten hebben over de opbrengsten. Vaak zien wij meer manieren om iets aan armoede te doen dan volwassenen die al denken in bepaalde patronen.” De zonneweide in Assen komt op een braakliggend terrein en wordt voorzien van inheemse beplanting, insectenhotels en een outdoor klaslokaal. “Hier kan natuureducatie gegeven worden, zodat meer mensen leren dat duurzame energie opwek hand in hand kan gaan met natuur”, vertelt Vincent.

Na de zomer wordt de zonneweide, ter hoogte van de afslag Assen-West aan de A28, gebouwd en gaat eind dit jaar in productie. De leden van coöperatie GOED, wonend in Assen, zijn automatisch lid van Assens GOED. “Alle officiële taken, zoals het ledenbestand beheren en het regelen van de financiële zaken, worden door GOED uitgevoerd. Leden van Assens GOED brengen hun expertise van de lokale omgeving in zodat de opbrengsten terecht komen in Assen waar deze het hardst nodig is.” Aldus Blaauw. Lid worden van GOED is kosteloos en kan eenvoudig via de website.

Coöperatie GOED (Groen Opwekken Én Delen) is een burgerbeweging die zich inzet voor mensen en maatschappelijke organisaties in energiearmoede. Met zonprojecten door het hele land werkt de coöperatie aan een eerlijkere energietransitie. Zo hebben Groningen, Friesland, Drenthe en Gelderland al meerdere GOED-daken en staan er ook in de Randstad een aantal projecten in de steigers. De gemene deler van deze projecten is dat alle opbrengsten lokaal en maatschappelijk ingezet worden om armoede en kansenongelijkheid tegen te gaan.