• darkblurbg

Oproep christelijke organisaties aan Europese politici: klimaatneutraal in 2030

Gepubliceerd op: 02-06-2024

 

Brede groep christelijke organisaties roept Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs op tot klimaatrechtvaardigheid

Een brede groep van christelijke organisaties heeft vandaag, negen dagen voor de Europese verkiezingen, een brief gestuurd aan Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs. Zij roepen de kandidaten op om zich ervoor in te zetten dat Europa in 2030 klimaatneutraal zal zijn, en klimaatbeleid te maken dat rechtvaardig is voor iedereen. 

De brief is opgesteld door vertegenwoordigers van de Laudato Si’ Alliantie NL, GroeneKerken, A Rocha, Christian Climate Action en Micha Nederland. Hij werd ondertekend door organisaties als Missie Nederland, KNR*, Raad van Kerken, verschillende goede doelen en kerkelijk leiders zoals bisschop De Korte.

Geïnspireerd door de christelijke traditie van zorg voor de schepping en de intrinsieke waarde van al het leven, verlangen wij naar klimaatrechtvaardigheid’, aldus de brief. ‘Wij dromen van een Europa waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en een Europa dat omziet naar onze naasten in het mondiale zuiden. De briefschrijvers beargumenteren waarom het streven naar een klimaatneutraal Europa in 2050 een onrechtvaardige doelstelling is. In dat geval is bovendien de kans levensgroot dat de opwarming van de aarde veel hoger uitpakt dan 1,5 graad. Daarom zouden Europarlementariërs zich ten volle moeten inzetten voor een klimaatneutraal Europa in 2030. 

Initiatiefnemer Jurijn Timon de Vos van de Laudato Si’ Alliantie vertelt: ‘De ondertekenaars hebben verschillende achtergronden. Wat we delen is het besef dat de schepping niet ons bezit is, maar dat we de aarde gekregen hebben en er samen goed voor moeten zorgen. Om het met de woorden van paus Franciscus te zeggen: wij mensen zijn ten diepste één met alle schepselen. Dat brengt ook een politieke verantwoordelijkheid met zich mee. Juist op Europees niveau kan rechtvaardig klimaatbeleid een groot verschil maken. De komende paar jaar zijn daarbij cruciaal.’

De open brief is gericht aan alle Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs die zich geïnspireerd weten door de christelijk traditie en aan alle mensen van goede wil. Met de brief hopen de initiatiefnemers te bereiken dat kandidaten zich vanuit hun persoonlijke motivatie gaan inzetten voor de toekomst van een leefbare aarde voor iedereen.

 

Open brief

Kies voor écht rechtvaardig klimaatbeleid
Wij, ondertekenaars van diverse christelijke organisaties, maken ons ernstig zorgen over het
Europese klimaatbeleid. De huidige Europese doelstelling ‘Klimaatneutraal in 2050’ klinkt ambitieus,
maar betekent het einde voor veel van het leven op aarde. We roepen u, als politicus met een
christelijke levensovertuiging en allen van goede wil, op tot een rechtvaardig klimaatbeleid dat
daadwerkelijk de schepping en onze naasten beschermt tegen de verwoestende gevolgen van de
ecologische crises.
De Green Deal is een breed pakket aan maatregelen in allerlei sectoren - van landbouw tot industrie
en van banken tot verkeer - om de CO2-uitstoot te reduceren. Maar in de praktijk betekent de
doelstelling ‘Klimaatneutraal in 2050’ een doodvonnis voor heel veel van onze naasten,
medeschepselen en ecosystemen. Willen we nog kans maken om binnen de 1,5 graad opwarming te
blijven, is het nodig dat Europa zich ten volste inspant om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Pas in 2050
klimaatneutraliteit nastreven is oneerlijk ten opzichte van armere regio’s en verkleint de kans dat het
Akkoord van Parijs gehaald gaat worden tot minder dan 50 procent.
Geïnspireerd door de christelijke traditie van zorg voor de schepping en de intrinsieke waarde van al
het leven, verlangen wij naar klimaatrechtvaardigheid. Wij dromen van een Europa waarin de
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en een Europa dat omziet naar onze naasten in het
mondiale zuiden. Juist vanuit ons gedeelde besef dat we deze aarde gekregen hebben, willen we een
leefbare wereld achterlaten voor onze kinderen en toekomstige generaties.
Als kandidaat-volksvertegenwoordiger heeft u een belangrijke positie om klimaatrechtvaardigheid
mogelijk te maken. Daarom moedigen we u aan om de verleiding van technocratische retoriek van
‘groene groei’ te weerstaan en mee te helpen om de daadwerkelijke transitie van onze samenleving,
die leeft binnen planetaire grenzen, aan te jagen. Zoals econoom Bob Goudzwaard een halve eeuw
geleden zei: ’De economie heeft genoeg van te veel, genoeg van te weinig, we moeten wissels
omzetten in de economie’.
We roepen u op tot een klimaatbeleid dat recht doet aan al het leven op aarde. U weet hoe groot het
belang is om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Dit kan alleen als Europa in 2030
klimaatneutraal is. Zo doen we als Europa waartoe we geroepen zijn. We roepen u op om u daar ten
volste voor in te zetten.
Met Paus Franciscus bidden wij voor u en voor onszelf: ‘Leer ons de waarde van ieder ding te
ontdekken, met bewondering te beschouwen, te erkennen dat wij ten diepste één zijn met alle
schepselen op onze weg naar Uw oneindig licht’ (Laudato Si’).
Wij wensen u veel zegen en wijsheid toe in uw belangrijke taak.
Met verwachtingsvolle groet namens de ondertekenaars,
Jurijn Timon de Vos, Annemarthe Westerbeek, Harmen Niemeijer, Lieke Weima en Carla Dik-Faber