• darkblurbg

Dit zijn onze huidige projecten

Onze projecten zijn gericht op het creëren van bewustwording, activering en het bieden van perspectief in persoonlijke levens en in de lokale samenleving. Wij willen dat mensen zich gewaardeerd voelen, tot ontplooiing komen en verantwoordelijk nemen.

We dagen je uit om met ons mee te doen. Bekijk onze projecten en lees hoe jij een bijdrage kan leveren om samen met ons te bouwen aan een sociale en rechtvaardige samenleving.

New@home Groningen

New@home Groningen

Doelstelling:         Het vergroten van het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal van 120 leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) in Groningen over de periode van 3jaar. Projectleider:       Violet Pot Nieuws:                Laatste nieuws Start project:       september 2018 Afronding:            augustus 2021 Financiers:           Provincie Groningen, Oranjefonds, Gemeente Groningen, Janivo Stichting, Stichting Zonnige Jeugd, VSB Fonds, Stichting Diorapthe Samenwerkings-partners: Internationale Schakelklas Groningen, Alfa College, HanzeHogeschool   Als vrijwilligers    als sta…

New@home Zuidoost Drenthe

New@home Zuidoost Drenthe

Doelstelling:         Het vergroten van het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal van 60 leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) in Zuidoost Drenthe over de periode van 2,5 jaar. Projectleider:       Krista Russchen Nieuws:                Laatste nieuws? Start project:       januari 2020 Afronding:            augustus 2022 Financiers:           Provincie Drenthe, Oranjefonds, VSB fonds, Kansfonds, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Rabobank Zuidoost Drenthe Samenwerkings-partners: Internationale taalgroep Zuidoost Drenthe, NHL Stenden Emmen, Hogeschool Windesheim Zwolle    Als …

Mothers for mothers (M4M}

Mothers for mothers (M4M}

Mothers for mothers (M4M} is een project waarin vriendschapskringen worden opgericht voor jonge moeders die er terecht kunnen voor een ontmoeting met elkaar, een luisterend oor en oprechte aandacht.