• darkblurbg

Senior Maatschappelijk Activeringswerker

Senior Maatschappelijk Activeringswerker

Solidair Groningen & Drenthe zoekt een ervaren Maatschappelijk activeringswerker (M/V) voor 24-32 uur per week om ons team te versterken. Je werkt samen met ons aan diverse projecten en trainingen en je zult van één of meerdere projecten projectleider worden. Als projectleider ben je in staat om een project te ontwikkelen en vervolgens van begin tot einde te coördineren en bij te sturen waar nodig. Fondsenwerving behoort tot je reguliere werkzaamheden. Daarnaast kun je goed samenwerken met vrijwilligers en professionals. Ook vragen we van je dat je in staat bent om de verschillende rollen…

Geestelijk verzorger Aardbevingsgebied Groningen

Geestelijk verzorger Aardbevingsgebied Groningen

Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen zoekt een nieuwe collega Geestelijk verzorger (m/v) voor 16-18 uur per week. De werkplekJe maakt deel uit van een team dat bestaat uit twee geestelijk verzorgers, een contactpersoon kerken en een projectleider. Je hebt als geestelijk verzorger specifiek aandacht voor zingeving- en levensvragen rondom de gevolgen van de gaswinning in de provincie Groningen. Het gaat hier om extramurale geestelijke verzorging in de nulde/eerstelijns zorg. In samenwerking met diverse zorgprofessionals en organisaties zoals GV-thuis, gemeenten, belangen- en zelfo…

Gastdocent IKTM Westerkwartier

Gastdocent IKTM Westerkwartier

De Voedselbank Westerkwartier en Solidair Groningen & Drenthe zijn de initiatiefnemers van ‘Ieder kind telt mee in het Westerkwartier’. Samen met de kerngroep van het Armoedepact Westerkwartier ondersteunen we het basisonderwijs om armoede bespreekbaar te maken en bieden we handvatten en oplossingen om (de gevolgen) van armoede bij kinderen te bestrijden zodat ieder kind mee kan doen. In Ieder Kind Telt Mee krijgen bovenbouwklassen van basisscholen gastlessen over armoede. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen worden kinderen uitgenodigd zich te verplaatsen in een ander kind…

Lid Adviesraad

Lid Adviesraad

Wie wil Solidair de komende jaren voorzien van zijn of haar waardevolle advies en zitting nemen in de adviesraadSolidair zoekt mensen uit allerlei geledingen die het bestuur en operationele team inhoudelijk willen ondersteunen. De toekomstige leden delen kennis en expertise op het gebied van relevante maatschappelijke thema’s, ontwikkelingen en doelgroepen. Ze bewaken de katholieke identiteit en integreren deze in projecten. De Adviesraad heeft een adviserende en evaluatieve functie. Het bestuur en het team laten zich in het ontwikkelen van beleid bijstaan door de adviesgroep.  We zoeken mens…

Crecheleidster Mothers for Mothers Hoogezand

Crecheleidster Mothers for Mothers Hoogezand

Taken en werkzaamheden We zijn op zoek naar crècheleiders voor het project jonge moeders. In dit project worden vriendschapskringen opgericht voor jonge moeders en deze jonge moeders komen één keer in de maand samen. We zoeken crècheleidsters die één keer per maand, tijdens de ontmoetingen van de vriendschapskringen, de jonge moeders kunnen ontzorgen door hun kinderen op te vangen. Uiteraard is het voor crècheleidsters mogelijk ook hun eigen kinderen mee te nemen.De ontmoetingen tussen de jonge moeders vinden plaats in Zuidlaren en de gemeente Midden-Groningen.De crèches zullen daarom ook in…

Kringleidster M4M Slochteren

Kringleidster M4M Slochteren

Voor het leiden van M4M vriendschapskringen in de gemeente Midden-Groningen zoekt Solidair Groningen & Drenthe bevlogen en ervaren moeders die ruimte in hun hart hebben om (aanstaande) moeders te begeleiden. Iedere vriendschapsring bestaat uit 8-12 moeders en 3 kringleidsters. De vriendschapskring komt elke maand één keer bij elkaar. Daarnaast kunnen er individuele contactmomenten zijn tussen de deelnemer en kringleidster. M4M staat voor ‘Mothers for Mothers’ en verwijst naar de sterke band van herkenning die er vaak is tussen moeders. De insteek van de vriendschapskring is dat iedere bij…