• darkblurbg

Maatjes voor project Maatwerk(t)

Maatjes voor project Maatwerk(t)

Van eenzaamheid naar samen, een klein gebaar kan het verschil maken.   Alleen voelen we ons allemaal wel eens, maar eenzaamheid gaat toch nog een stap verder.  Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst.  Het gevoel van eenzaamheid is bij mensen met een psychiatrische beperking nog vele malen groter. Zuidlaren kent door de verbondenheid met Lentis en Trias veel mensen met een psychiatrische beperking die wonen op Dennenoord of verspreid over ons dorp, mensen die eenzaamheid helaas goed kennen. Een steuntje in d…

maatjes voor het project New@home Zuidoost Drenthe.

maatjes voor het project New@home Zuidoost Drenthe.

MAATJES GEZOCHT VOOR JONGE NIEUWKOMERS Emmen en Coevorden New@Home is een maatjesproject voor jonge nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar. Maatjes trekken met de jongeren op. Ze begeleiden bij hun schoolcarrière en werken samen aan het opbouwen van een bestaan in Nederland. New@home richt zich op jongeren die vanuit een ander land in Nederland zijn komen wonen. Specifiek zijn dit nieuwkomers tussen de 12-18 jaar oud die naar Internationale Schakelklassen (ISK) gaan en die geen of weinig sociale contacten hebben. Maatjes zijn vrijwilligers of studenten van sociale studies, die wekelijks met de…

Bestuurslid

Bestuurslid

Solidair Groningen & Drenthe zoekt een enthousiast vrijwilliger voor de functie van Bestuurslid Solidair Groningen & Drenthe is opgericht in 1957 als Stichting Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging en doet maatschappelijk activeringswerk. Solidair signaleert sociaal maatschappelijke nood en ontwikkelt hiervoor projecten en trainingen die zijn gericht op bewustwording, activering en perspectief in de lokale samenleving en in persoonlijke levens. Zij activeert vrijwilligers en professionals om zich (op een vernieuwde wijze) in te zetten voor mens en maatschappij. Solidair Groninge…

Crecheleidster gezocht!!!

Crecheleidster gezocht!!!

Crecheleidster gezocht!!! Meer sociale contacten hebben, meer zelfvertrouwen, weer kunnen genieten, weer ontspannen zijn, ….dat is wat M4M bij jonge moeders graag wil bereiken. Mothers for mothers (M4M) is een project waarin vriendschapskringen worden opgericht voor (jonge) moeders en voor aanstaande moeders.                                                                      In deze vriendschapskringen komen (jonge) moeders bij elkaar. Heel informeel, met een kop koffie of thee en lekkers, ontmoeten ze elkaar, luisteren ze naar elkaar en vinden in de kring oprechte aandacht voor alle verh…

Senior Maatschappelijk Activeringswerker

Senior Maatschappelijk Activeringswerker

Solidair Groningen & Drenthe zoekt een ervaren Maatschappelijk activeringswerker (M/V) voor 24-32 uur per week om ons team te versterken. Je werkt samen met ons aan diverse projecten en trainingen en je zult van één of meerdere projecten projectleider worden. Als projectleider ben je in staat om een project te ontwikkelen en vervolgens van begin tot einde te coördineren en bij te sturen waar nodig. Fondsenwerving behoort tot je reguliere werkzaamheden. Daarnaast kun je goed samenwerken met vrijwilligers en professionals. Ook vragen we van je dat je in staat bent om de verschillende rollen…

Geestelijk verzorger Aardbevingsgebied Groningen

Geestelijk verzorger Aardbevingsgebied Groningen

Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen zoekt een nieuwe collega Geestelijk verzorger (m/v) voor 16-18 uur per week. De werkplekJe maakt deel uit van een team dat bestaat uit twee geestelijk verzorgers, een contactpersoon kerken en een projectleider. Je hebt als geestelijk verzorger specifiek aandacht voor zingeving- en levensvragen rondom de gevolgen van de gaswinning in de provincie Groningen. Het gaat hier om extramurale geestelijke verzorging in de nulde/eerstelijns zorg. In samenwerking met diverse zorgprofessionals en organisaties zoals GV-thuis, gemeenten, belangen- en zelfo…

Gastdocent IKTM Westerkwartier

Gastdocent IKTM Westerkwartier

De Voedselbank Westerkwartier en Solidair Groningen & Drenthe zijn de initiatiefnemers van ‘Ieder kind telt mee in het Westerkwartier’. Samen met de kerngroep van het Armoedepact Westerkwartier ondersteunen we het basisonderwijs om armoede bespreekbaar te maken en bieden we handvatten en oplossingen om (de gevolgen) van armoede bij kinderen te bestrijden zodat ieder kind mee kan doen. In Ieder Kind Telt Mee krijgen bovenbouwklassen van basisscholen gastlessen over armoede. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen worden kinderen uitgenodigd zich te verplaatsen in een ander kind…

Lid Adviesraad

Lid Adviesraad

Wie wil Solidair de komende jaren voorzien van zijn of haar waardevolle advies en zitting nemen in de adviesraadSolidair zoekt mensen uit allerlei geledingen die het bestuur en operationele team inhoudelijk willen ondersteunen. De toekomstige leden delen kennis en expertise op het gebied van relevante maatschappelijke thema’s, ontwikkelingen en doelgroepen. Ze bewaken de katholieke identiteit en integreren deze in projecten. De Adviesraad heeft een adviserende en evaluatieve functie. Het bestuur en het team laten zich in het ontwikkelen van beleid bijstaan door de adviesgroep.  We zoeken mens…

Kringleidster M4M Slochteren

Kringleidster M4M Slochteren

Voor het leiden van M4M vriendschapskringen in de gemeente Midden-Groningen zoekt Solidair Groningen & Drenthe bevlogen en ervaren moeders die ruimte in hun hart hebben om (aanstaande) moeders te begeleiden. Iedere vriendschapsring bestaat uit 8-12 moeders en 3 kringleidsters. De vriendschapskring komt elke maand één keer bij elkaar. Daarnaast kunnen er individuele contactmomenten zijn tussen de deelnemer en kringleidster. M4M staat voor ‘Mothers for Mothers’ en verwijst naar de sterke band van herkenning die er vaak is tussen moeders. De insteek van de vriendschapskring is dat iedere bij…