• darkblurbg

Maatje (vrijwilligerswerk of stage) bij friend4friend in (omgeving) Assen en/of Groningen

Maatje (vrijwilligerswerk of stage) bij friend4friend in (omgeving) Assen en/of Groningen

Ben je nieuw in Nederland, of kom je juist hier vandaan? En ben je tussen de 16 en 27 jaar? Dan is friend4friend op zoek naar jou! Wat is friend4friend? Friend4friend is een maatjesproject voor jonge Nederlanders en jonge nieuwkomers tussen de 16 en 27 jaar. Bij friend4friend helpen jonge nieuwkomers en jonge Nederlanders elkaar. Je leert van dichtbij wat het betekent een toekomst op te bouwen in een land waar je de mensen, de taal en de gewoontes niet kent. Je leert een nieuwe (Nederlandse) taal en cultuur kennen. Wat ga je doen? Friend4friend koppelt je aan een buddy. Samen trek je een h…

Administratief medewerkster GVA Groningen

Administratief medewerkster GVA Groningen

Vacature Administratief Medewerker m/vGeestelijk Verzorging Aardbevingsgebied Groningen (GVA Groningen) zoekt een betrokken enbevlogen collega voor 24 uur per week die het team ondersteunt bij administratief en secretarieelwerk.Het teamHet team bestaat uit zes geestelijk verzorgers, waarvan één teamleider. Het team zet zich in ombewoners en betrokkenen die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning teondersteunen en te begeleiden door het bieden van geestelijke verzorging.De werkplekDe werkzaamheden zullen in de nabije toekomst vanuit een vaste locatie worden vormgegeven. Degeestelijk v…

Maatschappelijk activeringswerker (1)

Maatschappelijk activeringswerker (1)

Solidair Groningen & Drenthe zoekt een ervaren Maatschappelijk activeringswerker (M/V) voor 24-32 uur per week om ons team te versterken. Je werkt samen met ons aan diverse projecten en trainingen en je zult van één of meerdere projecten projectleider worden. Als projectleider ben je in staat om een project te ontwikkelen en vervolgens van begin tot einde te coördineren en bij te sturen waar nodig. Fondsenwerving behoort tot je reguliere werkzaamheden. Daarnaast kun je goed samenwerken met vrijwilligers en professionals. Ook vragen we van je dat je in staat bent om de verschillende rollen…

Vacature Gespreksleider Bruggenbouwersgroep Emmen

Vacature Gespreksleider Bruggenbouwersgroep Emmen

Vacature Gespreksleider Bruggenbouwersgroep Emmen Bij ons project Autisme en contact zijn er twee vacatures voor Gespreksleider Bruggenbouwersgroep Emmen We zoeken twee vrijwilligers met een vorm van een autisme die vanaf maart 2022 een gesprekgroep willen leiden in Emmen. Je kunt goed communiceren en luisteren. Je bent in staat om een groepsgesprek te leiden. Je bent betrouwbaar: als je zegt dat je komt, kom je ook. Omdat wij een organisatie voor en door autistische volwassenen zijn, nemen wij geen vrijwilligers aan die onder de 18 zijn of die niet zelf autistisch zijn. Je leidt 1x per ma…

Coördinator secretariaat Laudato Sí Alliantie Nederland

Coördinator secretariaat Laudato Sí Alliantie Nederland

De Laudato Sí Alliantie Nederland promoot sinds de publicatie van de encycliek Laudato Sí devisie van paus Franciscus op “integrale duurzaamheid” in de Nederlandse kerk ensamenleving. Lidorganisaties van de alliantie zijn: Bisschoppenconferentie, KNR, Vastenactie,Socires, Huis van Dominicus, Cordaid, Groengeloven.com, Solidair Groningen & Friesland, DeKIM en het Netwerk Katholieke Vrouwen.Om de plannen van de Laudato Sí Alliantie Nederland op een professionele wijze uit tevoeren, richt het bestuur van de Laudato Sí Alliantie momenteel een secretariaat op met eenparttime coördinator (0,6 ft…

Communicatiemedewerker Laudato Sí Alliantie Nederland

Communicatiemedewerker Laudato Sí Alliantie Nederland

De Laudato Sí Alliantie Nederland promoot sinds de publicatie van de encycliek Laudato Sí devisie van paus Franciscus op “integrale duurzaamheid” in de Nederlandse kerk ensamenleving. Lidorganisaties van de alliantie zijn: Bisschoppenconferentie, KonferentieNederlandse Religieuzen, Vastenactie, Socires, Huis van Dominicus, Cordaid,Groengeloven.com, Solidair Groningen & Friesland, De KIM en het Netwerk KatholiekeVrouwen.Om de plannen van de Laudato Sí Alliantie Nederland op een professionele wijze uit tevoeren, richt het bestuur van de Laudato Sí Alliantie momenteel een secretariaat op met…

Maatjes voor project Maatwerk(t)

Maatjes voor project Maatwerk(t)

Van eenzaamheid naar samen, een klein gebaar kan het verschil maken. Alleen voelen we ons allemaal wel eens, maar eenzaamheid gaat toch nog een stap verder.  Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst.  Het gevoel van eenzaamheid is bij mensen met een psychiatrische beperking nog vele malen groter. Zuidlaren kent door de verbondenheid met Lentis en Trias veel mensen met een psychiatrische beperking die wonen op Dennenoord of verspreid over ons dorp, mensen die eenzaamheid helaas goed kennen. Een steuntje in de r…

Maatjes voor het project New@home Zuidoost Drenthe.

Maatjes voor het project New@home Zuidoost Drenthe.

MAATJES GEZOCHT VOOR JONGE NIEUWKOMERS Emmen en Coevorden New@Home is een maatjesproject voor jonge nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar. Maatjes trekken met de jongeren op. Ze begeleiden bij hun schoolcarrière en werken samen aan het opbouwen van een bestaan in Nederland. New@home richt zich op jongeren die vanuit een ander land in Nederland zijn komen wonen. Specifiek zijn dit nieuwkomers tussen de 12-18 jaar oud die naar Internationale Schakelklassen (ISK) gaan en die geen of weinig sociale contacten hebben. Maatjes zijn vrijwilligers of studenten van sociale studies, die wekelijks met de…

Gastdocent IKTM Westerkwartier

Gastdocent IKTM Westerkwartier

De Voedselbank Westerkwartier en Solidair Groningen & Drenthe zijn de initiatiefnemers van ‘Ieder kind telt mee in het Westerkwartier’. Samen met de kerngroep van het Armoedepact Westerkwartier ondersteunen we het basisonderwijs om armoede bespreekbaar te maken en bieden we handvatten en oplossingen om (de gevolgen) van armoede bij kinderen te bestrijden zodat ieder kind mee kan doen. In Ieder Kind Telt Mee krijgen bovenbouwklassen van basisscholen gastlessen over armoede. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen worden kinderen uitgenodigd zich te verplaatsen in een ander kind…

Crecheleidster Mothers for Mothers Emmen

Crecheleidster Mothers for Mothers Emmen

Taken en werkzaamheden We zijn op zoek naar crècheleiders voor Mothers4mothers In dit project worden vriendschapskringen opgericht voor jonge moeders en deze jonge moeders komen één keer in de maand samen. We zoeken crècheleidsters die één keer per maand, tijdens de ontmoetingen van de vriendschapskringen, de jonge moeders kunnen ontzorgen door hun kinderen op te vangen. Uiteraard is het voor crècheleidsters mogelijk ook hun eigen kinderen mee te nemen.De ontmoetingen tussen de jonge moeders vinden plaats in KlazienaveenDe crèches zullen daarom ook in deze plaatsen georganiseerd worden.De on…

Kringleidster M4M Emmen

Kringleidster M4M Emmen

Voor het leiden van M4M vriendschapskringen in de gemeente Emmen zoekt Solidair Groningen & Drenthe bevlogen en ervaren moeders die ruimte in hun hart hebben om (aanstaande) moeders te begeleiden. Iedere vriendschapsring bestaat uit 8-12 moeders en 3 kringleidsters. De vriendschapskring komt elke maand één keer bij elkaar. Daarnaast kunnen er individuele contactmomenten zijn tussen de deelnemer en kringleidster. M4M staat voor ‘Mothers for Mothers’ en verwijst naar de sterke band van herkenning die er vaak is tussen moeders. De insteek van de vriendschapskring is dat iedere bijeenkomst ee…