• darkblurbg

Vacature administratief medewerker

Vacature administratief medewerker

De organisatie Solidair Groningen & Drenthe (Solidair) is een stichting die zich inzet om de samenleving sociaal enrechtvaardig te maken. Dat doen wij door het ontwikkelen van trainingen en projecten die gericht zijnop bewustwording, activering en perspectief. Het doel is dat mensen zich gewaardeerd voelen, totontplooiing komen en verantwoordelijkheid nemen. Solidair is een stichting met een christelijkeidentiteit die zich in het bijzonder laat inspireren door het katholiek sociaal denken. Maatschappelijkactiveringswerk is in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstaan en was bedoeld om m…

Maatjes voor project Maatwerk(t)

Maatjes voor project Maatwerk(t)

Van eenzaamheid naar samen, een klein gebaar kan het verschil maken. Alleen voelen we ons allemaal wel eens, maar eenzaamheid gaat toch nog een stap verder.  Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst.  Het gevoel van eenzaamheid is bij mensen met een psychiatrische beperking nog vele malen groter. Zuidlaren kent door de verbondenheid met Lentis en Trias veel mensen met een psychiatrische beperking die wonen op Dennenoord of verspreid over ons dorp, mensen die eenzaamheid helaas goed kennen. Een steuntje in de r…

maatjes voor het project New@home Zuidoost Drenthe.

maatjes voor het project New@home Zuidoost Drenthe.

MAATJES GEZOCHT VOOR JONGE NIEUWKOMERS Emmen en Coevorden New@Home is een maatjesproject voor jonge nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar. Maatjes trekken met de jongeren op. Ze begeleiden bij hun schoolcarrière en werken samen aan het opbouwen van een bestaan in Nederland. New@home richt zich op jongeren die vanuit een ander land in Nederland zijn komen wonen. Specifiek zijn dit nieuwkomers tussen de 12-18 jaar oud die naar Internationale Schakelklassen (ISK) gaan en die geen of weinig sociale contacten hebben. Maatjes zijn vrijwilligers of studenten van sociale studies, die wekelijks met de…

Crecheleidster gezocht!!!

Crecheleidster gezocht!!!

Crecheleidster gezocht!!! Meer sociale contacten hebben, meer zelfvertrouwen, weer kunnen genieten, weer ontspannen zijn, ….dat is wat M4M bij jonge moeders graag wil bereiken. Mothers for mothers (M4M) is een project waarin vriendschapskringen worden opgericht voor (jonge) moeders en voor aanstaande moeders.                                                                      In deze vriendschapskringen komen (jonge) moeders bij elkaar. Heel informeel, met een kop koffie of thee en lekkers, ontmoeten ze elkaar, luisteren ze naar elkaar en vinden in de kring oprechte aandacht voor alle verh…

Gastdocent IKTM Westerkwartier

Gastdocent IKTM Westerkwartier

De Voedselbank Westerkwartier en Solidair Groningen & Drenthe zijn de initiatiefnemers van ‘Ieder kind telt mee in het Westerkwartier’. Samen met de kerngroep van het Armoedepact Westerkwartier ondersteunen we het basisonderwijs om armoede bespreekbaar te maken en bieden we handvatten en oplossingen om (de gevolgen) van armoede bij kinderen te bestrijden zodat ieder kind mee kan doen. In Ieder Kind Telt Mee krijgen bovenbouwklassen van basisscholen gastlessen over armoede. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen worden kinderen uitgenodigd zich te verplaatsen in een ander kind…

Lid Adviesraad

Lid Adviesraad

Wie wil Solidair de komende jaren voorzien van zijn of haar waardevolle advies en zitting nemen in de adviesraadSolidair zoekt mensen uit allerlei geledingen die het bestuur en operationele team inhoudelijk willen ondersteunen. De toekomstige leden delen kennis en expertise op het gebied van relevante maatschappelijke thema’s, ontwikkelingen en doelgroepen. Ze bewaken de katholieke identiteit en integreren deze in projecten. De Adviesraad heeft een adviserende en evaluatieve functie. Het bestuur en het team laten zich in het ontwikkelen van beleid bijstaan door de adviesgroep.  We zoeken mens…

Kringleidster M4M Slochteren

Kringleidster M4M Slochteren

Voor het leiden van M4M vriendschapskringen in de gemeente Midden-Groningen zoekt Solidair Groningen & Drenthe bevlogen en ervaren moeders die ruimte in hun hart hebben om (aanstaande) moeders te begeleiden. Iedere vriendschapsring bestaat uit 8-12 moeders en 3 kringleidsters. De vriendschapskring komt elke maand één keer bij elkaar. Daarnaast kunnen er individuele contactmomenten zijn tussen de deelnemer en kringleidster. M4M staat voor ‘Mothers for Mothers’ en verwijst naar de sterke band van herkenning die er vaak is tussen moeders. De insteek van de vriendschapskring is dat iedere bij…