• darkblurbg

Jonge vlinders

Doelgroep: Christelijke jongeren uit de provincies Groningen & Drenthe in de leeftijd van 16-30 jaar die lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn, of daarover twijfelen.

Doelstelling: Het vergroten van de zichtbaarheid van de groep christelijke LHBT jongeren, zodat zij met elkaar in contact kunnen komen en sociale steun van elkaar én van derden kunnen ontvangen. Daarnaast weet de groep christelijke LHBT- jongeren de weg naar bestaande groepen te vinden, zodat zij door kunnen groeien naar deze groepen.
Aanpak:  Zichtbaarheid vergroten via social media, pers, een nieuw te bouwen website en via scholen en kerken. Daarnaast wordt onderling contact en ontmoeting tussen jongeren uit de doelgroep gestimuleerd (oprichten
ontmoetingsgroep en oprichten besloten Facebookpagina). Verder zal jongeren en hun ouders de mogelijkheid geboden worden voor een één-op één gesprek. Ten slotte zal er een studieochtend georganiseerd worden voor
alle mensen die (mogelijk) met deze doelgroep werken.
Goed om te weten:  De ontmoetingsgroep komt iedere maand samen in Groningen en ook de website en facebookpagina zijn actief! Zie voor meer informatie: www.jongevlinders.nl. Daarnaast is jonge vlinders mede initiatiefnemer
geweest voor een regionaal platform en zij is ook lid van dit platform. Zie voor meer informatie: www.ikkenje.nl

Projectleider:                   Krista Russchen
Startdatum:                     1 januari 2017
Einddatum:                      31 december 2018
Financiers:                       LGBT Groningen, Kerk en Wereld, VSB Fonds, Kansfonds
Partners:                          Contrario regio Noord, CHJC regio Noord (nu ChristenQueer) en COC 
                                         Groningen & Drenthe