• darkblurbg

Kanskaarten: rondkomen in Hoogeveen

Doelgroep: Inwoners van de gemeente Hoogeveen

Doelstelling: De betrokkenheid van de verschillende organisaties op armoede wordt vergroot en huishoudens worden versterkt doordat ze de weg naar financiële voorzieningen kennen en daar ook gebruik van maken.
Aanpak: In dit project wordt gebruik gemaakt van de kanskaart. Dit is een kaart die lokaal gemaakt wordt en waarop alle financiële voorzieningen staan. Deze kaart wordt door vrijwilligers bij alle mensen in de brievenbus gedaan. Twee weken later wordt de kaart weer opgehaald en wordt gevraagd waar evt vragen over zijn of hulp bij gewenst is. De vrijwilligers zetten dit door naar een coördinatiepunt en zij zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste organisatie terechtkomt. Er wordt een samenwerking opgezet tussen verschillende organisaties en de gemeente. De kracht van het project is het persoonlijk contact tussen vrijwilligers en inwoners.
Goed om te weten:
 Het ging om een pilotproject in Hollandscheveld. Het project was succesvol en heeft een veel neveneffecten gehad. Zo werken verschillende organisaties samen, is er nu een vaste dorpsregisseur en worden nu ook andere thema’s aangepakt. Er wordt naar een vervolg in andere dorpen van Hoogeveen gezocht.
Projectleider:                  Luit Hummel (BOKD), i.s.m. Krista Russchen.
Startdatum:                     Eind 2017.
Einddatum:                      Eind 2018.
Financiers:                       Gemeente Hoogeveen.
Partners:                          BOKD, gemeente Hoogeveen, dorpscoöperatie Hollandscheveld, Plaatselijk Belang Hollandscheveld, Humanitas, Schuldhulpmaatje, stichting ONE, stichting ouderenwerk Hollandscheveld, Gereformeerde kerk Hollandscheveld, PKN-HGH hervormde kerk Hollandscheveld