• darkblurbg

M25

Doelgroep: Jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die in provincies Groningen en Drenthe wonen. De jongeren werden via scholen of kerken benaderd.

Doelstelling: Het jongerenproject M25 wil jongeren tussen de 12 en 18 jaar in groepsverband kennis laten maken met verschillende vormen van vrijwillige inzet in de samenleving, met name op die plekken waar mensen een steun in de rug nodig hebben.
Aanpak:  We hebben meerdere M25 projecten uitgevoerd en deze projecten volgden elkaar op. In het eerste project hebben verschillende kerkelijke jongerengroepen kennisgemaakt met M25. In latere projecten werd dit verdiept en ingebed. In het laatste project is M25 ingebed bij een middelbare school in Assen en bij een middelbare school in Groningen. Er is een workshop voor jongeren beschikbaar en stichting Present kan jongeren ondersteunen in het vinden van sociaal-maatschappelijke activiteiten.
Goed om te weten: De workshop is beschikbaar. In Assen en Groningen zijn de lokale afdelingen van stichting Present graag bereid om te helpen. Populaire activiteiten zijn: helpen bij de voedselbank, cupcakes bakken voor ouderen en een high tea voor mensen met een beperking organiseren.
Projectleider:                   Wisselend, Violet Pot en Krista Russchen.
Startdatum:                     Het eerste M25 project startte op 1 januari 2012.
Einddatum:                      Het laatste M25 project eindigde op 31 augustus 2019.
Financiers:                       Kansfonds, Pinfonds, Kerk en Wereld, Martinus Cremersstichting, Dominicanessen van Neerbosch.

Partners:                          Bisdom Groningen-Leeuwarden, Stichting Present Groningen, Stichting Present Assen, Solidair Friesland, verschillende kerken in de provincies Groningen en Drenthe, Gomarus college Assen, ROC Menso Alting Groningen,  Diaonaal platform Assen