• darkblurbg

Slapend blij worden Hoogeveen – voor ieder kind een goed bed

Naam van het project

Slapend blij worden – voor ieder kind een goed bed

Naam van de projectleider

Annemieke Tolsma

Beschrijving project 

Slapend blij worden Hoogeveen vraagt aandacht voor de gevolgen van stille armoede en
vergroot de bewustwording in de maatschappij. Dit gebeurt door het geven van voorlichting
en trainingen én door het uitreiken van kinderbedden aan gezinnen waar dat nodig is. Met
als doel dat alle kinderen (en hun ouders) in de gemeente Hoogeveen in een gezin met een
inkomen onder de lage inkomensgrens over een eigen bed beschikken.

 

Doelstelling project 

In de gemeente Hoogeveen beschikken kinderen (en hun ouders) in een gezin met een
inkomen onder de lage inkomensgrens over een eigen bed en daarnaast worden de
betrokken organisaties meegenomen in de beleving van armoede.


Beoogde resultaten 

  • Een jaar na aanvang van het project zijn 78 bedden uitgereikt aan gezinnen die in armoede leven in de gemeente Hoogeveen.
  • 25 hulpverleners en 25 vrijwilligers hebben de training “armoede onder de loep” gevolgd.
  • Om ook op de lange termijn aandacht voor deze problematiek te blijven houden is het onderdeel slapen structureel opgenomen in de intake bij gemeente en welzijnsorganisaties wanneer gezinnen een beroep doen op (financiële) hulp

 

Start en duur van het project
Voorbereiding: 2021
Uitvoering: 1 januari 2022 t/m 31 december 2022

Financiers

 • Provincie Drenthe
 • Fundatie van den Sandheuvel Sobbe 
 • Donateursactie Geef.nl
 • Present Hoogeveen
 • Stichting Omzien Naar Elkaar
 • Rabobank Het Drentse Land
 • Stichting Armoedefonds
 • Solidair Groningen & Drenthe – eigen bijdrage

Laatste nieuws 

 nieuwsbrief


Persoonlijk verhaal van projectleider