• darkblurbg

Talent en toekomst

Doelgroep:  Roma-, Sinti – en woonwagenjongeren uit de stad Groningen in de leeftijd van 14-27 jaar.

Doelstelling: Jongeren ontwikkelen een toekomstperspectief en zijn gemotiveerd, kundig en ambitieus om dit toekomstperspectief tot uitvoering te brengen. De jongeren zijn hierdoor meer zelfverzekerd, kennen hun eigen talent en weten wat hun positie in de samenleving is.
Aanpak: Om de doelstelling te realiseren, zal er een duaal traject gestart worden dat zich richt op motivatie, kundigheid en ambitie van jongeren. In het ene traject worden jongeren gekoppeld aan een rolmodel en via het andere traject zullen ze hun talenten middels theater ontdekken. In beide trajecten zal aangesloten worden bij de leefwereld van jongeren en talentontwikkeling zal een speerpunt zijn. De twee trajecten zijn direct met elkaar verbonden.
Laatste nieuws:

  • Op vrijdag 13 september 2019: hamburgers bakken op de Kring ter
    introductie van het project
  • Op 31 december 2019: vervroegd stoppen van het project
  • Op 30 januari 2020: studenten Hanzehogeschool presenteren adviesnota Talent & Toekomst.

Projectleider:                   Krista Russchen
Startdatum:                     1 februari 2019
Einddatum:                      31 december 2019
Financiers:                       Gemeente Groningen, Kansfonds, Fundatie Sobbe van den Santheuvel           
Partners:                          Gemeente Groningen, Wij-team Hoogkerk, theatermaker Hanja Streefkerk,
                              
          diocesane werkgroep woonwagenpastoraat.