• darkblurbg

friend4friend Drenthe: Assen en Emmen

Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en jonge Nederlanders met elkaar om in duo’s of meertallen aan de slag te gaan voor de samenleving.

 

Naam van het project

friend4friend Drenthe: Assen en Emmen

 

Naam van de projectleider

Yvonne Eggen

 

Beschrijving project

Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en jonge Nederlanders met elkaar om in duo’s of meertallen aan de slag te gaan voor de samenleving. Friend4friend wil hiermee aan jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar een positieve ervaring bieden waar ze met plezier op zullen terugkijken. Jongeren die elkaar anders niet zo snel ontmoeten trekken een half jaar lang gemiddeld 4 uur per week met elkaar op. Gedurende deze periode hebben de duo’s wekelijks onderling contact. Ze doen samen leuke activiteiten, taaloefeningen, helpen elkaar bij het maken van een cv en verdiepen zich in elkaars leefwereld. Daarnaast doen ze samen vrijwilligerswerk of werken aan een eigen idee. Het geeft aan alle jongeren de kans hun netwerk te vergroten met personen buiten hun eigen netwerk, iets te doen voor een ander of de samenleving, hun talenten te ontdekken en keuzes te maken voor de toekomst. Friend4friend wil bijdragen aan een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen. Friend4friend is een project in de proeftuinen van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT), en wordt dus gefinancierd door de overheid. De maatschappelijke diensttijd wil jongeren op jonge leeftijd kennis laten maken met vrijwilligerswerk en investeert dus in de samenleving van de toekomst.

 

Samen de wereld mooier maken met Friend4Friend Drenthe: Assen, Emmen en omstreken...

"Ben je een jonge Nederlander of een jonge nieuwkomer? Wil je een nieuwe cultuur leren kennen? Wil je iets voor de samenleving betekenen? Dan is friend4friend iets voor jou!

Friend4friend koppelt je aan een buddy. Samen trek je een halfjaar lang, gemiddeld 4 uur, per week met elkaar op. Samen ga je leuke dingen doen. Denk bijvoorbeeld aan naar de ijsbaan of museum gaan. Een terrasje pikken, taaloefeningen doen of samen sporten kan ook. Zo leer je op een ontspannen manier elkaar beter kennen.

Er zijn groepsbijeenkomsten met alle deelnemers. Daarnaast ga je samen vrijwilligerswerk doen. Iets wat past bij je interesses of toekomstplannen voor werk of opleiding. Samen kun je bijvoorbeeld aan de slag bij een buurthuis, een school, in de zorg of bij een sportvereniging. Of je zet samen een eigen initiatief op. Zo leer je elkaars leefwereld en nieuwe mensen kennen! Je wordt begeleid door de friend4friend coördinator. Aan het einde van het traject krijg je het Europees Certificaat voor Vrijwilligers.

Wat moet je weten:
• Voor jongeren tussen 16 en 30 jaar
• Maximaal 6 maanden
• Gemiddeld 4 uur per week
• Tijd en plaats zijn flexibel
• Met leeftijdsgenoten
• Persoonlijke begeleiding
• Voor een nieuw netwerk
• Voor nieuwe vrienden!
• Europees erkend certificaat

Samen werk je aan het versterken van je cv. Samen leer je nieuwe mensen kennen. Je leert elkaars cultuur kennen. Je ontdekt nieuwe kwaliteiten en leert nieuwe vaardigheden. En je maakt een nieuwe vriend!"

 

Een heel mooi filmpje over friend4friend vind je hier

 

Doelstelling project 

. Per juli 2027 hebben 160 deelnemers meegedaan met friend4friend in Assen en Emmen.

 

De missie van friend4friend 

.  (kwetsbare) jongeren te helpen de opstap te maken naar de samenleving;

.  het creëren van een open, gastvrije en empathische samenleving voor iedereen. Een samenleving waar de mens centraal staat en in dialoog gekeken wordt naar kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen en problemen;

. het versterken van vrijwilligersorganisaties en organisaties met vrijwilligers die mensen in een kwetsbare positie helpen en ondersteunen door ze in contact te brengen met de nieuwe groep vrijwilligers met frisse ideeën, de MDT’ers.

 

Stage

Het is mogelijk om mee te doen aan friend4friend in de vorm van een stage. Stuur hiervoor je CV en motivatie aan de projectleider Yvonne Eggen. 

Start en duur van het project

februari 2022 tot juli 2027

 

Financiers 

Voor het Project is een subsidie toegekend van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw. Hieronder genoemde partijen werken inhoudelijk (en financieel) samen voor het project met als titel friend4friend Noord-Nederland. Solidair Groningen & Drenthe voert friend4friend uit in Assen, Emmen en Groningen:

. Stichting Solidair Friesland Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk,

Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland (OSMA),

Raad van Kerken Nederland,

.  Stichting Solidair Groningen & Drenthe,

 

 

Laatste nieuws over het project 

Eerste certificaten voor friend4friend groep in Assen | solidairgroningendrenthe.nl

Verwijzingen naar eventuele nieuwsbrief

https://friend4friend.nl/

https://friend4friend.nl/wall-of-friends/

 

Persoonlijk verhaal van projectleider 

Stel je eens voor, je moet vluchten uit een ver land en je komt terecht in Nederland. Een land waar je de taal niet spreekt, waar je de gewoontes niet van kent, de cultuur nog niet kent, het klimaat niet.....hoe fijn is het dan als je een maatje hebt die je wegwijs kan maken in ons land. Twee mensen die zich met elkaar verbinden, zich openstellen voor elkaars achtergrond, zo kunnen leren over elkaar en elkaars gewoontes en zo kunnen groeien naar een mooie toekomst:  hoe waardevol is dat om te ontdekken dat de wereld groter is dan alleen jouw woonplaats, dat er zoveel interessante, boeiende mensen en culturen zijn, waar je als mens zoveel van en over kunt leren. Het doet je als mens zoveel groeien. Mij als projectleider in ieder geval en ik hoop dat veel (nieuwe)  Nederlandse jongeren dat ook mogen ervaren. Doe je mee??

Contact

Bij belangstelling kan je contact opnemen met Yvonne Eggen. Ze is te bereiken op assen@friend4friend.nl of 0630865065