• darkblurbg

friend4friend Groningen

Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en jonge Nederlanders met elkaar om in duo’s of meertallen aan de slag te gaan voor de samenleving.

 

Naam van het project:

friend4friend Groningen

 

Naam van de projectleider

Annemieke Tolsma 

 

Beschrijving project

Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en jonge Nederlanders met elkaar om in duo’s of meertallen aan de slag te gaan voor de samenleving. Friend4friend wil hiermee aan jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar een positieve ervaring bieden waar ze met plezier op zullen terugkijken. Jongeren die elkaar anders niet zo snel ontmoeten trekken een half jaar lang gemiddeld 4 uur per week met elkaar op. Gedurende deze periode hebben de duo’s wekelijks onderling contact. Ze doen samen leuke activiteiten, taaloefeningen, helpen elkaar bij het maken van een cv en verdiepen zich in elkaars leefwereld. Daarnaast doen ze samen vrijwilligerswerk of werken aan een eigen idee. Het geeft aan alle jongeren de kans hun netwerk te vergroten met personen buiten hun eigen netwerk, iets te doen voor een ander of de samenleving, hun talenten te ontdekken en keuzes te maken voor de toekomst. Friend4friend wil bijdragen aan een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen. Friend4friend is een project in de proeftuinen van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT), en wordt dus gefinancierd door de overheid. De maatschappelijke diensttijd wil jongeren op jonge leeftijd kennis laten maken met vrijwilligerswerk en investeert dus in de samenleving van de toekomst.

Meedoen

Aanmelden voor friend4friend kan via een formulier op de website: Welkom bij friend4friend

 

Stage

Het is mogelijk om mee te doen aan friend4friend in de vorm van een stage. Stuur hiervoor je CV en motivatie aan de projectleider Annemieke Tolsma via groningen@friend4friend.nl.

Let op: deze stageplaats is geschikt als je in Groningen woont of naar school gaat en je maximaal 8 uur in de week stage moet lopen. Het vraagt een hoge mate van zelfstandig werken, want je moet zelf afspraken maken met jouw maatje(s). De stagebegeleiding vindt plaats in de vorm van groepsbijeenkomsten, intervisie en individuele afspraken met de projectleider.

 

Doelstelling project

Op 31 januari 2024 hebben 30 koppels meegedaan aan friend4friend in Groningen.

 

De missie van friend4friend 

· (Kwetsbare) Jongeren te helpen de opstap te maken naar de samenleving.

· Het creëren van een open, gastvrije en empathische samenleving voor iedereen. Een samenleving waar de mens centraal staat en in dialoog gekeken wordt naar kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen en problemen.

· Het versterken van vrijwilligersorganisaties en organisaties met vrijwilligers die mensen in een kwetsbare positie helpen en ondersteunen door ze in contact te brengen met de nieuwe groep vrijwilligers met frisse ideeën, de MDT’ers.

 

Start en duur van het project

1 februari 2022 tot 31 januari 2024

 

Financiers

Voor het Project is een subsidie toegekend van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw.  Hieronder genoemde partijen werken inhoudelijk (en financieel) samen voor het project met als titel friend4friend Noord-Nederland.

Solidair Groningen & Drenthe voert friend4friend uit in Assen en Groningen:

· Stichting Solidair Friesland Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk

· Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland (OSMA) · Raad van Kerken Nederland

· Stichting Solidair Groningen & Drenthe

· Stichting Katholieke Instelling voor MA-werk in de provincie Flevoland en Utrecht, De Kim

 

Nieuws Berichten 

https://friend4friend.nl/

wall of friends-friend4friend.nl

 

Persoonlijk verhaal van projectleider

Het lijkt in de huidige samenleving steeds moelijker om je verbonden te voelen. De kloof tussen verschillende mensen merk ik steeds meer om mij heen. En dit terwijl we in een tijd leven waarin je zoveel mogelijkheden hebt om je met elkaar te verbinden. Daarom vind ik het mooi om aan dit project te kunnen werken. Het staat helemaal in het teken van je verbinden met die ander, via maatjescontact of via vrijwilligerswerk. Dit is een waardevolle ervaring voor iedereen. Ik hoop dat alle jongeren die aan friend4friend meedoen dit zullen ervaren.

 

Contact

groningen@friend4friend.nl

0643777999