• darkblurbg

New@home Groningen

Het vergroten van het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal van 120 leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) in Groningen over de periode van 3jaar.

 

Projectleider:       Mirjam Greving

Nieuws:                Laatste nieuws?

Start project:       januari 2020

Afronding:            augustus 2022

Financiers:           Provincie Drenthe Oranjefonds  VSB fonds  Kansfonds  Fundatie van den Santheuvel Sobbe  Rabobank Zuidoost Drenthe

 

Samenwerkings-partners: Internationale taalgroep Zuidoost Drenthe, NHL Stenden Emmen, Hogeschool Windesheim Zwolle   

Doe mee!

 Contact: mirjam@solidairgroningendrenthe.nl of bel 0642894076

ik doe mee als vrijwilliger

ik geef een financiele bijdrage