• darkblurbg

New@home Winschoten

Het vergroten van het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal van 36 leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) in Winschoten over de periode van 3 jaar.

 

Naam van het project

New@home Winschoten

 

Naam van de projectleider

Jako Jellema

 

Beschrijving project

New@home Winschoten is een maatjesproject waarin jonge nieuwkomers voor de duur van een schooljaar gekoppeld worden aan een maatje. Deze jonge nieuwkomers gaan allemaal naar de Internationale Schakelklassen van het Dollardcollege (ISK) in Winschoten en zijn tussen de 12 en 18 jaar oud. Ze worden gekoppeld aan een maatje die tussen de 18-30 jaar is. De maatjes zijn meestal studenten (stagiaires) van sociale opleidingen, soms vrijwilligers. Zij helpen de jonge nieuwkomers om wegwijs te worden in de Groningse samenleving. Maatjes en nieuwkomers spreken elke week 1x af en de activiteiten die zij ondernemen lopen uiteen: van wandelen tot het zoeken van een bijbaan, van het beter Nederlands leren,  sporten tot gezellig kletsen op een terras, van poolen tot huiswerk maken enzovoorts. Net zoals elke jongere verschillend is, zijn ook de activiteiten verschillend. Maatjes worden door Solidair begeleid middels een training, wekelijkse contactmomenten en intervisiebijeenkomsten.

 

Doelstelling project

Het vergroten van het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal van 36 leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) in Winschoten over de periode van 3 jaar.

 

Beoogde resultaten

              

 

Start en duur van het project

1 september 2021 t/m 31 augustus 2024

 

Financiers:        

VSB Fonds                                                                                                                                                        Oranjefonds                                                                                                                                                                        KNR-PIN Fonds                                                                                                                                                                  Stichting Boschuysen                                                                                                                                                    Rabobank                                                                                                                                                                          Dollard College (zaalhuur, koffie en thee)                                                                                                                    Eigen bijdrage Dollard College                                                                                                                                        Eigen bijdrage Solidair Groningen en Drenthe                                                                                                        Extra bijdrage uit eigen middelen, KLCMO gelden

Samenwerkings-partners

Dollard College Winschoten, Stagescholen

 

Laatste nieuws over het project 

De nieuwsbrief van begin januari 2022 stond in het teken van de maatjesprojecten die we voor jonge nieuwkomers organiseren

 

Persoonlijk verhaal van de projectleider

 

Contact

Jako@solidairgroningendrenthe.nl of bel naar 0643768126