• darkblurbg

Slapend blij worden Midden-Drenthe – voor ieder kind een goed bed

In de gemeente Midden-Drenthe beschikken kinderen (en hun ouders) in een gezin met een inkomen onder de lage inkomensgrens over een eigen bed en daarnaast worden de betrokken organisaties meegenomen in de beleving van armoede.

 

Naam van het project

Slapend blij worden Midden-Drenthe – voor ieder kind een goed bed

 

Naam van de projectleider

Annemieke Tolsma

 

Beschrijving project

Slapend blij worden Midden-Drenthe vraagt aandacht voor de gevolgen van stille armoede en vergroot de bewustwording in de maatschappij. Dit gebeurt door het geven van voorlichting en trainingen én door het uitreiken van kinderbedden aan gezinnen waar dat nodig is. Met als doel dat alle kinderen (en hun ouders) in de gemeente Midden-Drenthe in een gezin met een inkomen onder de lage inkomensgrens over een eigen bed beschikken.

 

Doelstelling project

In de gemeente Midden-Drenthe beschikken kinderen (en hun ouders) in een gezin met een inkomen onder de lage inkomensgrens over een eigen bed en daarnaast worden de betrokken organisaties meegenomen in de beleving van armoede.

 

Beoogde resultaten

· Een jaar na aanvang van het project zijn 40 bedden uitgereikt aan gezinnen die in armoede leven in de gemeente Midden-Drenthe.

· 90 hulpverleners en vrijwilligers hebben de training ‘Armoede onder de loep’ gevolgd.

· Om ook op de lange termijn aandacht voor deze problematiek te blijven houden is het onderdeel slapen structureel opgenomen in de intake bij gemeente en welzijnsorganisaties wanneer gezinnen een beroep doen op (financiële) hulp.

 

Aanmelden

· Aanmelden voor een bed kan via: Aanvraagformulier Slapend blij worden. Dit formulier kan alleen worden ingevuld door een hulpverlenende partij.

· Gezinnen die zichzelf aanmelden kunnen contact opnemen met de projectleider Annemieke Tolsma: annemieke@solidairgroningendrenthe.nl of 06 – 4377 7999. Of met het maatschappelijk werk van Welzijnswerk Midden-Drenthe: maatschappelijkwerk@welzijnswerkmd.nl of 088-1651200. · Aanmelden voor de Training ‘Armoede onder de loep’ kan via: Aanmelding training 'Armoede onder de loep' - Slapend blij worden Midden-Drenthe.

 

Start en duur van het project

1 oktober 2023 t/m 30 september 2024

 

Samenwerkpartners

· Gemeente Midden-Drenthe

· Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe

 

Financiers

· Gemeente Midden-Drenthe

· Provincie Drenthe – Sociale Agenda

· Fundatie van den Sandheuvel Sobbe

· Steunfonds DISK

· Stichting Lichtboei

· Stichting Armoedefonds

· Donateursactie Geef.nl

· Solidair Groningen & Drenthe – eigen bijdrage

Wilt u ook iets bijdragen voor de bedden van kinderen in armoede?

 

Steun ons via Geef.nl