• darkblurbg

Vier verschillen

Ieder is uniek en niemand is normaal. Normaal is een soort van gemiddelde van de optelsom van alle mensen die er zijn. Dus elke dag, elke uur, ja zelfs elke seconde ontstaat er een nieuw normaal. Als dat normaal zo snel verandert kan het nooit als uitgangspunt dienen voor het nemen van de maat, een soort standaard, een meetlat waar iemands uiterlijk, gevoel, afkomst, geaardheid en cultuur langs gelegd kan worden. Nee, de mens is divers en mooi in zijn/haar verscheidenheid.

In dit project staan diversiteit en inclusie centraal. Weten dat we allemaal verschillend zijn hoeft nog niet te betekenen dat ons gedrag en keuzes direct inclusief zijn. Daarom wil Solidair daar aandacht aan besteden. Dat doen we door gebruik te maken van theater.

Het gaat om theater waar het publiek actief bij betrokken wordt. Het publiek kan een scene veranderen en de acteurs nemen de suggesties van het publiek mee, waardoor de uitkomst veranderd. Dit wordt ook wel ‘regietheater’ genoemd.

Op een ludieke wijze wordt diversiteit uitvergroot en er mag gelachen worden. De avond wordt geleid door Solidair en er is ruimte voor interactie en vragen. Na de theatervoorstelling is er een pauze en daarna volgt een nagesprek met ervaringsdeskundigen. Een vervolgtraject waar de nadruk ligt op verandering en ontwikkeling van inclusief beleid en handelen is optioneel.

 

Doelstelling

Met het project ‘Vier verschillen’ is laagdrempelig aanbod gecreëerd voor vrijwilligersorganisaties en is bij deelnemende organisaties de bewustwording vergroot en de bereidheid toegenomen om werk te maken van inclusie binnen de organisatie.

 

Voor wie

In de provincie Groningen willen we de komende twee jaar 20 theateravonden verzorgen voor vrijwilligersorganisaties en stichtingen met een KvK inschrijving. In de provincie Drenthe zullen we ons, in samenwerking met de BOKD, richten op buurt-, dorps-, en sportverenigingen.

 

Organisaties zoals scholen die voor hun medewerkers een theatervoorstelling willen afnemen vallen buiten dit project en betalen het ‘normale tarief’.

 

Met wie Dit project is ontwikkeld en wordt uitgevoerd met Meintsje Hoeksema, met Jacqueline Dijkstra van Vivre adviesbureau en met de BOKD.

 

Kosten

Solidair draagt zorg voor het grootste deel van kosten. Middels het werven van fondsen en bijdragen van anderen. Daarnaast vragen we een kleine (financiële) bijdrage van de vrijwilligersorganisaties.

 

Wanneer

We hopen in april 2023 te kunnen starten. De projectperiode is 2 jaar. Op dit moment zijn we op zoek naar cofinanciering, zodra de begroting rond is gaan we van start.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Agterkamp via info@solidairgroningendrenthe.nl of 06 22907123.

 

Bijgevoegde foto is van Pexels, gemaakt door Daniel Reche