• darkblurbg

Gelijke Kansen in Oost Groningen.

 

verbreding en verdieping van Ieder Kind Telt Mee in Oost-Groningen

 

In vervolg op Ieder Kind Telt Mee in Oost Groningen ontwikkelen we een 4 jarig project waarbinnen we het vergroten van de kennis en bewustwording van armoede willen verdiepen met financiële educatie. Dit vervolgproject willen we niet alleen uitvoeren op basisscholen maar ook op het voortgezet onderwijs in Oost Groningen.

In de praktijk houdt dit in dat we samen met lokale partners die zich bezighouden met financiële educatie, een doorlopende lijn aan gastlessen gaan ontwikkelen en geven aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 t/m 16 jaar.

Daarnaast verzorgen we trainingen aan schoolteams. Waarin we met hulp van een ervaringsdeskundige kennis en bewustwording vergroten van zowel armoede als de manier waarop kinderen en jongeren met geld omgaan. En de manier waarop docenten daarover het gesprek in de klas aan kunnen gaan met de kinderen en jongeren.

In samenwerking met gemeenten, welzijnsinstellingen en scholenkoepels bevorderen we de inzet van brugfunctionarissen. Tijdens het project Ieder Kind Telt Mee hebben we daar al een start mee gemaakt. Ons streven is, dat op scholen waar dat nodig is, tenminste 8 uur per week een brugfunctionaris aanwezig is en dat structurele financiering voor een brugfunctionaris is geregeld.

We willen onze expertise en werkwijze graag uitbreiden naar regio’s die hier ook in zijn geïnteresseerd. Informatie kunt u opvragen bij Marleen Oostland, marleen@solidairgroningendrenthe.nl of mobiel 0650584729.

 

foto: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/mensen-school-onderwijs-educatie-3992949/