• darkblurbg

Statushouders en werk

Statushouders en werk

Statushouders hebben een lange weg afgelegd voordat zij in Nederland een vergunning ontvangen om (tijdelijk) te blijven. Ze ontvangen een uitkering, een verblijfplek, een inburgeringstraject en hebben de plicht om zelf inkomen te verwerven. Dat is een hele opgave. Bij Solidair willen we statushouders helpen om werk te vinden en vooral te behouden. We zijn een nieuw project aan het opzetten om statushouders duurzaam te koppelen aan werkgevers. We worden versterkt door geluiden uit het werkveld: zowel statushouders als werkgevers hebben elkaar nodig, maar verstaan elkaar soms niet. We hebben allerlei ideeën om deze cultuurverschillen te overbruggen en zijn bezig met een werkveldverkenning en behoeftepeiling.

Voorlopige doelstelling

Solidair steekt in op het bevorderen van een duurzame plaatsing van statushouders bij werkgevers in Groningen en Drenthe.

Planning

De komende zes maanden vanaf oktober zullen we werken aan een projectplan.

Mits voldoende financiering zullen we daarna starten met de uitvoering van het project.

Oproep

Ben jij gevlucht en heb je in Nederland een nieuw bestaan opgebouwd en je wilt met je kennis en ervaring anderen ondersteunen informeer dan bij Solidair naar de mogelijkheden.