• darkblurbg

27 juni Groningenzondag

Gepubliceerd op: 13-06-2021

Het Platform Kerk en Aardbeving, dat bestaat uit voorgangers en kerkleden uit verschillende kerkelijke denominaties, organiseert jaarlijks een Groningenzondag. Zolang de aardbevingsproblematiek nog zoveel scheuren geeft in de ziel van Groningers wil zij deze problematiek jaarlijks onder de aandacht brengen door een Groningenzondag te organiseren. Het platform vraagt gemeenten in het land middels deze brief om die zondag stil te staan bij Groningen. Gevraagd wordt om te bidden voor Groningen en de Groningers vanwege de gevolgen van de gaswinning.  Het is nog steeds zo hard nodig. Dit jaar vindt deze Groningenzondag plaats op zondag 27 juni 2021.

In het filmpje gelinkt op de pagina  wordt ook de problematiek belicht en aandacht gevraagd voor GVA