• darkblurbg

Beddenproject (1)

Gepubliceerd op: 10-03-2021

In de afgelopen 4 maanden is achter de schermen verder gewerkt aan het beddenproject. We zijn in meerdere regio’s in gesprek met lokale welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Het project wordt veelal positief ontvangen. Binnen een aantal van de organisaties die we spreken wordt de problematiek, het ontbreken van (kinder)bedden in gezinnen waar het financieel minder makkelijk gaat, herkend. Ook zien we verbazing. “Ik wist niet dat er in ons land kinderen zijn die geen bed hebben”.
We hopen dit jaar veel kinderen (en ouders) te kunnen verblijden met een goed bed. Door de lokale partijen te ondersteunen en de onderlinge samenwerking te bevorderen willen we met het beddenproject bijdragen aan de bewustwording van (stille) armoede en de geheimen die daarbij horen.