• darkblurbg

De CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) biedt vrijwilligerswerk dat voldoening geeft!

Gepubliceerd op: 11-12-2023

De CBB zet zich al ruim 100 jaar in voor mensen met een leesbeperking. Zij is van een bibliotheek uitgegroeid tot een innovatieve organisatie, die gespecialiseerd is in het toegankelijk maken van lectuur en informatie voor mensen met een leesbeperking.

Bij een leesbeperking gaat het niet alleen om blind - en slechtziendheid, maar ook om motorische of cognitieve beperkingen waardoor lezen moeilijk is. De missie van de CBB is mensen (weer) zo volwaardig mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij. Daarom produceert zij lectuur en informatie in passende leesvormen: braille, groot letter, digitaal en audio, voor nationale en internationale organisaties.

De CBB wil zich ook met nieuwe ontwikkelingen richten op het vergroten van de mogelijkheden van mensen met een leesbeperking. Zo ontwikkelt zij momenteel een speler (Basis Audio Speler) die het voor mensen die digitaal niet of minder vaardig zijn mogelijk maakt om op een heel eenvoudige manier lectuur te beluisteren.

Voor veel mensen is de weg naar passende leesvormen en/of audioapparaat niet vanzelfsprekend. Daarom heeft de CBB consulenten die voorlichting geven en aan huis hulp kunnen bieden. De CBB streeft ernaar om in elke provincie een consulent(e) te hebben en zoekt:

een consulent (m/v) in de provincie Groningen/ Drenthe

Wilt u zich graag inzetten om anderen te helpen om te (blijven) lezen? Meld u dan aan als consulent(e).

Uit ervaring weet ik dat je een goede opleiding en voldoende informatie krijgt om dit diaconale werk te kunnen doen. Mensen helpen geeft voldoening.

Voor meer informatie kunt u mij bellen op 0582880038, het kantoor van de CBB in Ermelo op 0341565477 of meer informatie vinden op de website www.cbb.nl/consulenten.

Pieter Kooistra consulent van de CBB in de provincie Friesland